Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Nollkupongare

Definition Diskonteringspapper med lång löptid. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar En nollkupongare är ett diskonteringspapper, dvs. ett räntebärande värdepapper, med lång löptid som emitteras till en kurs som understiger nominellt belopp. Diskonteringspapper har en löptid på högst ett år. Om löpt...

arrow_forward
rs

Gemensam ledning

arrow_forward
rs

Glasögon

arrow_forward
rs

Obegränsat skattskyldig

Definition En fysisk eller juridisk person som är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster. Lagrum 3 kap. 3-16 §§ och 6 kap. 3-6 §§ IL Kommentar Att vara obegränsat skattskyldig innebär att samtliga inkomster både i Sverige och utomlands kan beskattas i Sverige. För fysiska personer finn...

arrow_forward
rs

Omfångsfrågan

Definition Avgör om en inkomst eller utgift är skattepliktig respektive avdragsgill. Lagrum 8 kap., 9 kap., 13 kap., 15 kap. och 16 kap. IL Kommentar För att kunna avgöra hur en viss händelse ska beskattas måste man dels ta ställning till omfångsfrågan och dels till periodiseringsfrågan. Omfång...

arrow_forward
rs

Offentligt finansierad vård

Definition Vård som bekostas av det allmänna. Kommentar Till offentligt finansierad vård räknas all vård som bekostas av det allmänna. I första hand bedrivs denna vård i regionernas och kommunernas regi. Offentligt finansierad vård kan också bedrivas av privatpraktiserande läkare och sjukgymnas...

arrow_forward
rs

Olaglig verksamhet

arrow_forward
rs

Omsättningstillgångar

arrow_forward
rl

Fackföreningsavgifter

Många fackförbund, speciellt på LO-sidan, vill att arbetsgivaren ska göra avdrag för medlemsavgiften på den anställdes lön. På tjänstemannasidan är det vanligare att den anställde själv betalar in sin medlemsavgift. Arbetsgivaren får en fullmakt från den anställde, vilken ger i uppdrag åt arbetsgi...

arrow_forward
rl

Familjeskydd

arrow_forward
Visar 2871 till 2880 av 5043 träffar.