Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Jakt

Kommentar Om arbetsgivaren bekostar t.ex. anställdas älg- eller rådjursjakt utgör det en skattepliktig förmån för de anställda. Arbetsgivaren gör då avdrag för kostnaden som för lön och arbetsgivaravgifter ska betalas. Jaktutflykter i representationssyfte utgör s.k. lyxbetonad representation. Utgi...

arrow_forward
rs

Kapitalförlust

Definition Förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Lagrum 25 kap. och 25 a kap. IL Kommentar Vid förlust på kapitaltillgång finns ett antal regler som man måste ta hänsyn till. Reglerna medför ofta att det blir en justering i deklarationen. En kapitalförlust beräknas genom att man minskar ...

arrow_forward
rs

Koncernbidragsspärr

Definition Möjligheten att kvitta underskott mot koncernbidrag begränsas under en viss tid och mot vissa företag. Lagrum 40 kap. 18-19 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring i ett underskottsföretag och ett företag har fått bestämmande inflytande blir underskottet koncernbidragsspärr...

arrow_forward
rs

Köpoption

arrow_forward
rs

Lagfart

Definition Registrering av ny ägare till fastigheter. Lagrum 20 kap. 2 § JB 19 kap. 4 § IL Kommentar Vid ett köp av en fastighet ska den nya ägaren ansöka om lagfart inom tre månader. Vid förvärv av fastighet utgår det stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas på det högsta av köpeskillingen och ...

arrow_forward
rs

Leverantörsskulder

Definition Kortfristig skuld på grund av kreditköp av varor eller tjänster.

arrow_forward
rs

Licensavgifter/Licensintäkter

arrow_forward
rs

Likabehandlingsprincipen

Definition Jämförbara situationer får inte behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för särbehandling. Kommentar Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att principen får dir...

arrow_forward
rs

Livsvarig pension

Definition En pension som betalas ut så länge som den försäkrade lever.

arrow_forward
rs

Logikostnader

arrow_forward
Visar 2861 till 2870 av 5043 träffar.