Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Prospekt

Definition Prospekt är ett lagreglerat dokument som innehåller information som ska lämnas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. När aktier och andra värdepapper erbjuds till allmänheten finns krav på informationsgivningen så att inv...

arrow_forward
rr

Provisionsbaserat uppdrag

K2-regler Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster, se punkt 6.9. K-årsbokslut Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras v...

arrow_forward
rl

Psykolog

arrow_forward
rr

Q-rapporter

I dagligt tal benämns ofta delårsrapporter för noterade företag Q1 (första kvartalet), Q2 (andra kvartalet), Q3 (tredje kvartalet) och Q4 (fjärde kvartalet). En annan vanlig, och kanske vanligare, benämning för Q4-rapporten är bokslutskommuniké.

arrow_forward
rs

Ränta på skattekonto

Definition Ränta på grund av över- eller underskott på skattekontot. Lagrum 65 kap. SFL Kommentar IntäktsräntaIntäktsräntan uppgår normalt till 45 procent av basräntan. Ett undantag från denna regel är att när basräntan uppgår till 1,25 procent ska intäktsräntan vara 0. Räntan beräknas dag fö...

arrow_forward
rr

Räkenskapsenlig avskrivning

Se uppslagsordet Räkenskapsenlig avskrivning i Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Räntebidrag

Definition Statligt bidrag som kan betalas ut för ombyggnad av bostäder. Lagrum 19 kap. 13, 23-25 §§ och 29 kap. 14 § IL Kommentar Ett räntebidrag är en skattepliktig ersättning. Om det fattas ett beslut om att bidraget ska betalas tillbaka är återbetalningen en avdragsgill kostnad. De utgif...

arrow_forward
rr

Ränte-collar (interest rate collar)

En ränte-collar är en kombination av två optioner, en så kallad ränte-cap (en avtalad maximal ränta) och ett så kallad ränte-floor (en avtalad minsta ränta). Således ett avtalat utrymme med en maximal och en minimal ränta. K4-regler Ränte-collar anges i IFRS 9 p. 6.2.6 som ett exempel på ett deriv...

arrow_forward
rs

Räntefond

Definition En värdepappersfond som investerar i räntebärande värdepapper.

arrow_forward
rs

Ränteförmån

Definition När arbetsgivaren lämnar lån till en anställd och räntan understiger marknadsmässig ränta vid lånetillfället. Lagrum 61 kap. 15-17 §§ IL Kommentar Om en arbetsgivare ger en anställd ett lån som löper utan ränta eller med en ränta som understiger marknadsräntan ska den anställde beska...

arrow_forward
Visar 2851 till 2860 av 5043 träffar.