Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Premiebefrielseförsäkring

Definition En försäkring som betalar försäkringspremien för en annan försäkring om den försäkrade inte kan arbeta. Lagrum 58 kap. 3 § IL Kommentar En premiebefrielseförsäkring klassificeras på samma sätt som den försäkring som den ska betala. En premiebefrielseförsäkring för en tjänstepensionsf...

arrow_forward
rs

Exemptavtal

Definition En reglering i dubbelbeskattningsavtal som helt undantar en viss inkomst från beskattning i ett land. Lagrum Regleringarna framgår av den lag som implementerat respektive dubbelbeskattningsavtal. Kommentar I de olika dubbelbeskattningsavtalen finns olika metoder för att undanta en in...

arrow_forward
rs

Efterlevandepension

Definition En utbetalning som sker till den försäkrades efterlevande när denne dör. Lagrum 58 kap. 13 § IL Kommentar Efterlevandepension får bara betalas ut till: en person som varit den försäkrades make eller sambo, barn till den försäkrade eller till en person som avses i punkt 1.

arrow_forward
rs

Bostadsrätt

Definition Andel i ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 18 § IL Kommentar Om bostadsrätten till övervägande del används för ägarens eller närståendes permanent- eller fritidsboende är det en privatbostadsrätt. För att avgöra om det är en privatbostadsrätt gör man samma bedömning som när man ...

arrow_forward
rs

Synundersökning

arrow_forward
rm

Temporär import

Den som importerar varor till Sverige från ett land utanför EU ska normalt betala tull och moms. Från skattskyldighet vid import finns vissa undantag. Tullförfarandet temporär import har ersatts av tillstånd till tillfällig införsel i och med den nya tullagen som infördes den 1 maj 2016. Den nya tu...

arrow_forward
rs

Kostavdrag

arrow_forward
rm

Luftfartyg

arrow_forward
rs

Icke offentligt finansierad vård

Definition Vård som bekostas av andra än det allmänna. Kommentar Icke offentligt finansierad vård kallas också privat vård. Den bekostas bl.a. av sjukvårdsförsäkringar, men även av patienter och företag som betalar privat vård för sina anställda.

arrow_forward
rs

Partiell fission

Definition Ett företag överlåter en eller flera verksamhetsgrenar till ett eller flera företag mot marknadsmässig ersättning i form av kontanter eller andelar i övertagande företag. Lagrum 38 a kap. IL Kommentar För att inte tvinga fram skattekonsekvenser vid omstruktureringar av företag finns ...

arrow_forward
Visar 2841 till 2850 av 5129 träffar.