Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
rb

Jäv för revisor

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en revisor, som utför ett uppdrag eller fattar beslut har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jäv för revisorer är särskilt betydelsefullt i aktiebolagslagen eftersom revisorn är ett bolagsorgan som ska upprätt...

arrow_forward
rb

Jäv för styrelseledamot

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en styrelseledamot, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Reglerna kring styrelseledamöters jäv är centrala för förvaltningen...

arrow_forward
rb

Justerare på styrelsemöte

Definition Justerare är en person, vald av deltagarna på ett beslutande möte, som verifierar att mötesprotokollet är en korrekt redogörelse för hur mötet gått till. Justerare kallas ofta justeringsman eller justeringsperson. Val av justerare på styrelsemöteJusterare för styrelseprotokollet krävs...

arrow_forward
rb

Jäv på bolagsstämma

Definition Jäv på bolagsstämma innebär att en person som är berörd av ett av stämmans beslut om att antingen väcka talan eller befria från ansvar inte får delta i omröstningen om beslutet. Jäv på bolagsstämma är mer begränsad än andra jävsbestämmelser i bolagsrätten. Jäv på bolagsstämma uppkommer ...

arrow_forward
rs

Oneröst fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom mot betalning eller annan motprestation. Kommentar Köp och byte är exempel på onerösa fång.

arrow_forward
rs

Bostadsförmån

Definition När en anställd använder arbetsgivarens bostad som permanentbostad. Lagrum 11 kap. 1 § och 61 kap. 2 § IL 2 kap. 10 a § SAL 11 kap. 10 § SFL Kommentar PermanentbostadOm arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fri bostad som används som permanentbostad har den anställde fått en...

arrow_forward
rs

Valutatermin

arrow_forward
rr

Facklitteratur

Företagets utgifter för inköp av facklitteratur, även utländsk, är skattemässigt avdragsgilla om facklitteraturen är av väsentlig betydelse för att utföra arbetsuppgiften. Löpande bokföring Utgifter för facklitteratur kostnadsförs normalt på konto 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur.

arrow_forward
rm

Förvärvsskatt

arrow_forward
Visar 2831 till 2840 av 5043 träffar.