Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Överlåtelse av näringsfastighet

Definition Transaktion som leder till att en näringsfastighet får ny ägare. Lagrum 26 kap. och 45 kap. IL Kommentar Beskattning i näringsverksamhet eller kapitalOm en fysisk person gör en överlåtelseennäringsfastighet som är kapitaltillgång sker beskattningen i inkomst av kapital. Man måste då...

arrow_forward
rm

Restaurangnota

Beskattning För att kunna styrka sitt momsavdrag är det viktigt att se till att kvitton, fakturor och andra underlag uppfyller det krav som uppställs. Det företag som ska göra representationsavdraget ska kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och företagets verksamhet...

arrow_forward
rm

OSS - One Stop Shop

arrow_forward
rs

Interimsbevis

Definition Ett värdepapper som utfärdas till aktieägare som tecknat aktier i samband med nyemission. Lagrum 48 kap. 2 § IL 6 kap. 9 § ABL Kommentar Vid en nyemission ska styrelsen senast sex månader efter beslutet om nyemission anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. Genom den...

arrow_forward
rs

Utländsk skatt

Definition Skatt som betalas av svenska skattesubjekt till stater utanför Sverige. Lagrum 16 kap. 18 § IL Kommentar För att undvika att inkomster beskattas två gånger i olika stater går det att kostnadsföra utländsk skatt och sedan eventuellt få avräkning av utländsk skatt. Avdrag får endast g...

arrow_forward
rs

Extrautrustning - bil

arrow_forward
rs

Förmånliga lån

arrow_forward
rs

Räntekostnad

arrow_forward
rs

Färddator

arrow_forward
rs

Generell räntebegränsning

Definition Begränsar möjligheten att kostnadsföra räntor skattemässigt utifrån nivå på vinsten. Lagrum 24 kap. 21-29 §§ IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas avdragsrätten för vissa räntor. Syftet med reglerna är att få e...

arrow_forward
Visar 2831 till 2840 av 5129 träffar.