Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Utlandsresa

En anställd som reser i arbetet kan behöva olika typer av vaccinationer beroende på var i världen resan går.

arrow_forward
rl

Utlottning av konstverk

På många företag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar.

arrow_forward
rr

Utrangering

Anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., ska utrangeras/skrivas ned med det återstående redovisade värdet, nedskrivningar. Vid utrangeringen måste anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar...

arrow_forward
rr

Utredningar

Företagets utgifter för köpta utredningar av olika slag kan bokföras som konsultarvoden eller köpta tjänster. Avser utredningen en marknadsundersökning bokförs utgifterna vanligen som reklamkostnader, reklam. Utredningar av mer teknisk natur eller som avser forskning bokförs som forsknings- och utv...

arrow_forward
rr

Utskrift

En utskrift enligt kontrollagstiftningen om kassaregister är en utskrift i pappersform från och framställning i elektronisk form av ett kassaregister enligt 2 kap. 24 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rb

Utspädning

Definition Utspädning är en effekt på aktieinnehav i ett aktiebolag som ger ut nya aktier till nya aktieägare, vilket innebär att tidigare innehav i antal aktier och antal röster har en proportionellt mindre andel av det totala antalet aktier i bolaget. Utspädningseffekten innebär att aktieägare ...

arrow_forward
rs

Väg-, bro- och färjeavgift

arrow_forward
rs

VA-avgift

arrow_forward
rr

Vägavgifter/vägtullar

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter samt trängselavgift avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda underkonton ...

arrow_forward
rr

Vägtrafikskatt

Företagets utgifter för vägtrafikskatt (fordonsskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader i kontoklass 4 eller 5. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda konto 5612 Försäkring och skatt för personb...

arrow_forward
Visar 2821 till 2830 av 5043 träffar.