Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Undantag från moms

arrow_forward
rm

Uthyrning av vårdpersonal

arrow_forward
rm

Valutakurs

arrow_forward
rm

Varubeskattning

Definition Försäljning av en vara beskattas olika beroende på en mängd faktorer som t.ex. var varan finns när transporten till köparen påbörjas, vart varan levereras och vem som är köpare etc. Om varan t.ex. finns i Sverige och ska levereras inom Sverige då ska momsen tillfalla Sverige. Varor som l...

arrow_forward
rm

VAT-nummerkontroll

Definition VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT är en förkortning för ”Value Added Tax” och betyder mervärdesskatt. VAT-numret måste användas vid handel med vara inom EU. Däremot kan person- och organisationsnumret användas vid handel inom Sverige om det av fakturor klar...

arrow_forward
rr

Dagskassa

Dagskassa är en vanlig benämning på en dags försäljning som registrerats i ett kassaregister. Betalning har då mottagits i form av kontanter, kreditkort, presentkort, swish och liknande.

arrow_forward
rr

Egen bil i tjänsten

En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av arbetsgivaren - efter lämnad körjournal/reseräkning - få ersättning för sina kostnader avseende den del av bilkörningen som avsett företagets verksamhet. Även ägaren i ett enmansaktiebolag och den som driver enskild firma eller handelsbolag ka...

arrow_forward
rr

Egenupprättad verifikation

Som huvudregel ska ett företag använda mottagna uppgifter om affärshändelsen som verifikation, se 5 kap. 6 § BFL. Om företaget inte har tagit emot någon uppgift om affärshändelsen ska företaget enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.2 självt sammanställa en verifikation. Exempel som ges i kommentaren är att f...

arrow_forward
rr

Eget kapital i ekonomisk förening

Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta en ekonomisk förening, det av medlemmarna inbetalade insatskapitalet motsvarar aktiekapitalet i aktiebolag, inbetalda insatser i ekonomisk förening. Enligt 3 kap. 10 b § ÅRL ska eget kapital i en ekonomisk förening delas upp enligt följande: Bun...

arrow_forward
rr

Eget kapital i handelsbolag

Det som anges här gäller kommanditbolag och andra handelsbolag. Det krävs inget särskilt minimibelopp för att starta ett handelsbolag. Handelsbolagets eget kapital utgörs av skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Om delägarna gör ett uttag, eller verksamheten går med förlust, minskar...

arrow_forward
Visar 2811 till 2820 av 5043 träffar.