Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
rb

Införande i aktiebok

Införande eller inskrivning i aktieboken är en viktig händelse för aktieägaren i ett aktiebolag. Det är först när en aktieägare är upptagen i aktieboken som han eller hon får närvara och rösta på en bolagsstämma. Införandet i kupongbolagBolagets styrelse är skyldig att föra aktiebok. De har blan...

arrow_forward
rl

Grundbelopp

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ut ersättning till efterlevande. Det kan vara grundbelopp och barnbelopp.

arrow_forward
rr

Utredningar

Företagets utgifter för köpta utredningar av olika slag kan bokföras som konsultarvoden eller köpta tjänster. Avser utredningen en marknadsundersökning bokförs utgifterna vanligen som reklamkostnader, reklam. Utredningar av mer teknisk natur eller som avser forskning bokförs som forsknings- och utv...

arrow_forward
rr

Stiftelser - eget kapital

Eget kapital i stiftelse

arrow_forward
rr

Pensionsskuld

arrow_forward
ra

Distansarbete

arrow_forward
ra

Medvetandegörande

Om en arbetstagare missköter sig kan till exempel uppsägning eller avskedande bli aktuellt. Om misskötsamheten är av så grov karaktär att det är grund för avskedande behöver arbetstagaren inte medvetandegöras (det vill säga varnas eller ges en erinran) innan avskedandet. Om det är misskötsamhet som...

arrow_forward
rr

Lagertillgångar

Enligt 17 kap. 3 § IL definieras en lagertillgång som en ”tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning”. I ÅRL används i stället begreppet omsättningstillgång. Enligt 4 kap. 1 § ÅRL avses med omsättningstillgångar ”andra tillgångar än anläggningstillgångar”. En enskild näringsidkare som ...

arrow_forward
ra

Uppdragsavtal

arrow_forward
Visar 2811 till 2820 av 5129 träffar.