Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Skidlift

arrow_forward
rs

Täckdike

Definition En anläggning under markytan som används för att dränera bort vatten. Lagrum 19 kap. 26 § och 20 kap. 5 § IL Kommentar Ett täckdike klassificeras som en markanläggning och skrivs av med 10 procent. Avskrivningen är fastställd direkt i lagtexten och gäller oavsett om man är ägare till...

arrow_forward
rr

Tillgång

K3-regler Bedömningen av en tillgång och hur/var den ska redovisas görs i fyra steg: En tillgång är enligt K3 punkt 2.12 en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtid...

arrow_forward
rb

Uniträtt

Definition Uniträtt, som ofta kallas bara unit, är en rätt att teckna flera olika typer av värdepapper, till exempel aktier och teckningsoptioner, som hanteras som en enhet. Uniträtterna kan användas för att få del av underliggande rättigheter, men de kan även köpas och säljas. Det kan därmed sägas...

arrow_forward
rr

Utskrift

En utskrift enligt kontrollagstiftningen om kassaregister är en utskrift i pappersform från och framställning i elektronisk form av ett kassaregister enligt 2 kap. 24 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rb

Takeover

arrow_forward
rs

Ventilen

arrow_forward
rl

Basbelopp

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp, ett förhöjt prisbasbelopp och ett inkomstbasbelopp. De olika basbeloppen speglar till viss del kostnadsläget i landet och styr beräkning av grundavdrag, högsta sjukpenninggrundande inkomst och högsta pensionsgrundande inkomst m.m. PrisbasbeloppUn...

arrow_forward
rr

Vikarier

Löpande bokföring Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet, sjukdom eller utbildning bokförs som vanliga lönekostnader, löner och ersättningar. Om företaget erhåller statliga bidrag till vikariernas lön i form av individuellt anställningsstöd redovisas det normalt på konto 3980 Erhållna ...

arrow_forward
rl

Biltullar

arrow_forward
Visar 2801 till 2810 av 5043 träffar.