Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Avbrott under pågående tjänsteresa

arrow_forward
rs

Avgångsbidrag, AGB

Definition En ersättning vid uppsägning som betalas ut från Arbetsmarknadens försäkringsbolag. Kommentar Vissa delar av arbetsmarknaden omfattas av en kollektiv avgångsbidragsförsäkring. Arbetsgivaren betalar en försäkringspremie för sina anställda; om dessa sägs upp på grund av att man minskar a...

arrow_forward
rs

Avgångsersättning, AGE

Definition En ersättning vid uppsägning som betalas ut enligt trygghetsavtal mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och arbetsgivarorganisationen. Kommentar Vissa delar av arbetsmarknaden omfattas av en kollektiv försäkring som betalas ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren b...

arrow_forward
rr

Reklambidrag

Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören. För att reklam-/marknadsföringsbidraget ska ses som en ersättning för en tjänst ska återförsäljaren tillhandahålla en tjänst och leve...

arrow_forward
rr

Representationsersättning

Om en anställd t.ex. tar ut en kund på representation och betalar med egna medel, men sedan överlämnar kvittot till arbetsgivaren och får kontant ersättning för utlägget, är ersättningen icke skattepliktig för den anställde och kvittot en avdragsgill kostnad för företaget inom gällande avdragsram, ...

arrow_forward
rr

Research

Det engelska uttrycket ”research” används inom många branscher som sammanfattande beteckning för både marknadsundersökningar, utredningar samt forsknings- och utvecklingskostnader. Ibland avser uttrycket ”research” de resor som företas i undersökande syfte - t.ex. författares resor för att studera ...

arrow_forward
rr

Reseförsäkringar

Reseförsäkringen får t.ex. omfatta ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, invaliditetsersättning, kostnader vid sjukdom och olycksfall, rättsskydd, skador på resgods och överfallsskydd, resekostnader. När den anställde råkar ut för en skada under tjänsteresan får han/hon ersättning från...

arrow_forward
rr

Resor

Företagets utgifter för resor som är nödvändiga i och för verksamheten är avdragsgilla. Detta gäller även de anställdas tjänsteresor. Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Särskilda skatteregler gäller för mile...

arrow_forward
rr

Restvärde

Restvärde är enligt K3 punkt 17.15 det belopp ett företag förväntas erhålla för en tillgång efter nyttjandeperiodens slut, efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska uppskattas vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. Anskaffningsvärdet minskat med restvärdet utg...

arrow_forward
rr

Router

arrow_forward
Visar 2791 till 2800 av 5043 träffar.