Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Digitalbox

arrow_forward
rr

Direktavdrag för reparationer

arrow_forward
rr

Fackföreningsavgifter

Fackföreningsavgifter är en vanlig benämning på den avgift som medlemmar betalar till sin fackförening och kan bestå av exempelvis en medlemsavgift och en avgift till a-kassan. Löpande bokföring När den anställde själv betalar sin medlemsavgift till en fackförening eller avgift till fackförbundets...

arrow_forward
rr

Förvaltningsberättelse

En obligatorisk del av en årsredovisning är en förvaltningsberättelse som ibland i framför allt ideella föreningar kompletteras med en så kallad verksamhetsberättelse. Enligt 6 kap. 1 § ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla en ”rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, st...

arrow_forward
rr

Jubileum/jubileumsgåvor

Se uppslagsorden Jubileum och Jubileumsgåva i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Kontorsinredning

Kontorsinredning eller kontorsmöbler vilka inte omsätts i verksamheten räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs normalt d...

arrow_forward
rb

Finansieringskällor

Det finns många olika sätt att finansiera ett bolags verksamhet och utveckling. Det finns i praktiken vanligtvis en koppling mellan syftet för finansieringen (till exempel köp av en anläggningstillgång eller köp av handelsvaror) och källan till finansieringen. På ett mycket översiktligt plan kan et...

arrow_forward
rr

Garagehyra

Löpande bokföring Garagehyra räknas normalt inte till bilomkostnader, utan som en hyreskostnad hyra av lokal. Antingen kan garagehyran särredovisas (konto 5012) eller bokföras som en del av lokalhyran (konto 5010). Hyran betalas normalt i förskott. K2-regler Hyra av tillgångar kostnadsförs enligt ...

arrow_forward
rr

Servicebox

Banken tar ut en avgift för varje gång någon för företagets räkning placerar pengarna från t.ex. dagsförsäljningen i bankens service- eller nattbox för förvaring och insättning på företagets bankkonto. Normalt dras avgifterna för månadens eller kvartalets inlämnade serviceboxar direkt från företage...

arrow_forward
rl

Nyanställning

Förutom företagets egna rutiner vid nyanställning finns olika rutiner som följer av lag och kollektivavtal. AnställningsavtalEn anställd har rätt att få en skriftlig bekräftelse på de överenskommelser och villkor som träffats vid anställningen. Bekräftelsen ska ges till den anställde senast inom ...

arrow_forward
Visar 2791 till 2800 av 5129 träffar.