Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Omvänd beskattning

Definition Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd beskattning används exempelvis när ett svenskt företag köper varor från en säljare i ett anna...

arrow_forward
rl

Tidrapport

Många företag har ett tidredovisningssystem där de anställda med hjälp av magnetkort eller koder har registrerat närvaro och frånvaro, kanske också övertid och arbetad obekväm arbetstid. I de fallen förs redovisad tid över i lönesystemet och genererar lönearter för frånvaro och tillägg. Då har lön...

arrow_forward
rm

Corona

I spåren av coronapandemin, Covid-19, har lagstiftning införts som ska underlätta för företag, föreningar och offentliga aktörer. Även Skatteverket har inom sina ramar kommit med lättnadsregler på olika områden. Skatteverket har på sin webbplats, (www.skatteverket.se) en särskild sida med coronainf...

arrow_forward
ra

Allmän visstidsanställning

Definition Arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om allmän visstidsanställning. Denna tidsbegränsade anställningsform kan användas fritt utan att man behöver ange något speciellt skäl. Det finns dock en tidsgräns. Det är enligt lagens förarbeten inte heller tanken att en allmän visstidsans...

arrow_forward
rl

Bonuslön

Många företag har olika typer av bonussystem för sina anställda. Till skillnad mot provisionslön brukar bonuslönen inte vara beroende av den enskilde anställdes egen arbetsinsats utan vara av mer kollektiv natur. Bonuslönen räknas ofta ut med vissa procentsatser på företagets slutliga resultat. B...

arrow_forward
rm

Kontoplan

arrow_forward
rl

Provision

Inom vissa branschområden är det vanligt med provisionsbaserad lön. Med provision menas oftast en ersättning, som är beroende av den enskilde anställdes egen arbetsinsats. Många säljare har betalt per såld vara eller tjänst. Ofta ökar provisionsersättningen om säljaren ökar sin säljvolym s.k. tra...

arrow_forward
rs

Utbildning

Definition Kurser etc. för att förkovra sig i sitt arbete. Lagrum 11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Utbildning under pågående anställning. Det finns ingen särskild lagregel i inkomstskattelagen som reglerar vad som gäller när arbetsgivaren betalar en utbildning för en anställd. Om utbil...

arrow_forward
ra

Yrkeshemlighet

Definition Med yrkeshemlighet avses en hemlighet hänförlig till visst bolag eller arbetsgivare. Enligt förarbetena till anställningsskyddslagen kan avskedande ske vid avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen kan tålas i något rättsförhållande. Ett exempel på en sådan situation ...

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
Visar 271 till 280 av 5043 träffar.