Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

arrow_forward
§

Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

arrow_forward
§

Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

arrow_forward
§

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

arrow_forward
rs

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Definition En skatt på sparande som ersätter inkomstskatt för utdelning, räntor och kapitalvinst. Lagrum lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel Kommentar Den största delen av denna skatt kommer från svenska och utländska försäkringsbolag, men även pensionsstiftelser och företag som redovisa...

arrow_forward
rr

Koncernbidrag

Bokslut Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag. Exem...

arrow_forward
rm

Anstånd

arrow_forward
rr

Amortering

arrow_forward
rl

Arbetstid

Med arbetstid menas ”att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs”. Lag Ovanstående citat är hämtat ur arbetstidslag (1982:673). I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta p...

arrow_forward
rb

Ajournering

Definition Ajournering är ett tillfälligt uppehåll i ett möte. Är det beslut, ett eller flera, som skjuts upp kallas det Bordläggning. Ajourneringen kan vara en kort rast för förtäring eller liknande, men det kan också vara för en längre tid och fortsatt möte sättas till ett senare datum. I bola...

arrow_forward
Visar 271 till 280 av 5129 träffar.