Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Schema

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet enligt grundprincipen. Hit hör även att arbetsgivaren beslutar om arbetstider inom ramen för arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan schemalägga arbetsinsatserna enligt särskilda skift. Det finns ingen egentlig definition av vad som avses med skiftarbete men inne...

arrow_forward
ra

SE-bolag

arrow_forward
ra

Sedvänja

Definition Sedvänja är något som förekommit under lång tid i en aktuell situation. Sedvänja kan bli en del av anställningsavtalets innehåll. För detta krävs att en sedvana, praxis eller ett tillvägagångssätt förekommit under lång tid på arbetsplatsen och även har accepterats av såväl arbetsgivaren ...

arrow_forward
ra

Sjöfolk

Från den 1 oktober 2017 har sjöfolk samma arbetsrättsliga rättigheter i hela EU. Rättigheterna handlar bland annat om löneskydd, rätten till information och skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. EU-reglerna är tvingande och stärker arbetstagarskyddet och verkar för lika spelregler inom EU...

arrow_forward
ra

Sekretess

arrow_forward
ra

Sjukdom

arrow_forward
ra

Skyddskommitté

Det finns åtskilliga lagar som innehåller bestämmelser om medinflytande för de anställda. En sådan lag är arbetsmiljölagen, som innehåller regel om skyddsombud och skyddskommitté. Skyddsombud Av arbetsmiljölagen följer att det på arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, s...

arrow_forward
ra

Skyddsarbete

Under en arbetskonflikt kan det uppkomma behov för arbetsgivaren att få vissa brådskande arbetsuppgifter utförda oavsett att stridsåtgärder har vidtagits av arbetstagarsidan. Det är i en sådan situation som begreppet skyddsarbete får betydelse. Med skyddsarbete menas arbete som arbetstagare är sky...

arrow_forward
ra

Slöja

arrow_forward
ra

Stridsåtgärder

Med stridsåtgärder menas normalt sådana åtgärder som part vidtar i en arbetskonflikt för att utöva ekonomisk påtryckning på motparten. Syftet är i sådana fall att förmå motparten att acceptera ett krav eller att godta ett kollektivavtal. En stridsåtgärd kan emellertid ha ett annat syfte. Arbetstag...

arrow_forward
Visar 2781 till 2790 av 5043 träffar.