Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Pensionsskuld

arrow_forward
ra

Distansarbete

arrow_forward
rr

Likvida medel

Likvida medel utgörs enligt K3 punkt 7.4 och K2 punkt 21.5 av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker samt motsvarande institut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer, dvs. kontogrupp ...

arrow_forward
ra

Medvetandegörande

Om en arbetstagare missköter sig kan till exempel uppsägning eller avskedande bli aktuellt. Om misskötsamheten är av så grov karaktär att det är grund för avskedande behöver arbetstagaren inte medvetandegöras (det vill säga varnas eller ges en erinran) innan avskedandet. Om det är misskötsamhet som...

arrow_forward
rr

Lagertillgångar

Enligt 17 kap. 3 § IL definieras en lagertillgång som en ”tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning”. I ÅRL används i stället begreppet omsättningstillgång. Enligt 4 kap. 1 § ÅRL avses med omsättningstillgångar ”andra tillgångar än anläggningstillgångar”. En enskild näringsidkare som ...

arrow_forward
ra

Uppdragsavtal

arrow_forward
rr

Legoarbeten

arrow_forward
rm

Kortavgift

arrow_forward
rm

Fast etableringsställe

Definition När ett företag köper tjänster ska beskattning som huvudregel ske i Sverige om företaget har sätet för sin ekonomiska verksamhet här. Även om ett företag inte har säte i Sverige kan beskattning komma att ske i Sverige om företaget har ett fast etableringsställe i Sverige och den aktuella...

arrow_forward
rm

Momsregistreringsnummer

arrow_forward
Visar 2781 till 2790 av 5129 träffar.