Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Kupongskatt

Definition Skatt som ska innehållas för utdelning till begränsat skattskyldiga personer. Lagrum kupongskattelagen Kommentar Den som tar emot utdelning ska lämna information till utbetalaren så att denne kan avgöra om det är aktuellt att innehålla kupongskatt. Om en utdelning betalas till utland...

arrow_forward
rs

Marknadsvärde

Definition Det pris som en person skulle fått betala på orten vid köp av tillgången eller tjänsten mot kontant betalning. Lagrum 14 kap. 19 § och 61 kap. 2 § IL Kommentar Den skatterättsliga definitionen i 61 kap. IL används för att bestämma en förmåns värde till exempel om en skattskyldig tar ...

arrow_forward
rs

Fordringsrätter

Definition Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Lagrum 16 kap. 1 §, 48 kap. 3-4, 21 och 23 §§ IL Kommentar Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Hit räknas t.ex. - obligationer, - premieobligationer, - förlagsbevis, - optionsskuldebrev, - a...

arrow_forward
rr

Reklamskatt

Enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska reklamskatt betalas för annonser som avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår (2 §). Mer information om reklamskatt kan hämtas på SKV:s webbplats www.skatteverket.se. Enligt 4 § utgår ingen reklamskatt för annons i 1. p...

arrow_forward
rl

Semesterkvot

En anställd som arbetar intermittent deltid har också rätt till fem veckor eller 25 dagar semesterledighet enligt semesterlagen.

arrow_forward
rs

Bostadsförmån

Definition När en anställd använder arbetsgivarens bostad som permanentbostad. Lagrum 11 kap. 1 § och 61 kap. 2 § IL 2 kap. 10 a § SAL 11 kap. 10 § SFL Kommentar PermanentbostadOm arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fri bostad som används som permanentbostad har den anställde fått en...

arrow_forward
rm

Traktamente

Definition Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. traktamenten och andra rese- och kostnadsersättningar, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. Traktamente, rese- och kostnadsersättningar är något som en anställd tar ut av sin arbetsgivare och således en signal att ...

arrow_forward
rb

Personligt ansvar

arrow_forward
rm

Distansförsäljning

Distansförsäljning kallas det när en säljare transporterar varor från ett annat EU-land till Sverige eller från Sverige till annat EU-land. Ett vanligt exempel på distansförsäljning är postorder och e-handel med varor till privatpersoner. Vid varuhandel inom EU redovisar en köpare med VAT-nummer mo...

arrow_forward
rs

Femårsregeln

Definition Bevisbörderegel som avgör vem som har bevisbördan för om en person har väsentlig anknytning. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Under de första fem åren anses en person som flyttat från Sverige ha väsentlig anknytning om denne inte visar att väsentlig anknytning inte föreligger. Det är f...

arrow_forward
Visar 2771 till 2780 av 5129 träffar.