Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Skyddskommitté

Arbetsmiljölagen (1977:1160) föreskriver att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

arrow_forward
rr

Tjänstebil

Tjänstebil kallas en bil som en anställd använder i tjänsten och som ägs eller leasas av företaget, till skillnad mot när den anställde använder egen bil i tjänsten.

arrow_forward
rr

Vägavgifter/vägtullar

Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter samt trängselavgift avseende transporter med egna eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader eller som en direkt kostnad i kontoklass 4. Vid behov av särredovisning kan m...

arrow_forward
rr

Uppdrag, allmänt

Bokslut Beskrivningen här gäller både enligt K2 och K3. I koncernredovisning enligt K3 är dock enbart huvudregeln tillåtet vad gäller fastprisuppdrag. För tjänsteuppdrag till fast pris och på löpande räkning gäller följande olika alternativ för redovisningen/resultaträkningen:   Huvudregel = S...

arrow_forward
rl

Upphörande av anställning

När en person slutar sin anställning är det vissa åtgärder som arbetsgivaren måste vidta. Slutlönen till den anställde ska betalas ut senast månaden efter det att anställningen upphört. I slutlönen ska i förekommande fall semesterersättning ingå. Om arbetsgivaren har kollektivavtal med ett tjänst...

arrow_forward
rr

Buffring

Med buffring avses enligt 3 kap. 3 § SKVFS 2020:9 att ett sammankopplat kassaregister kan registrera en försäljning utan att kontrollprogrammet har kontakt med sin kontrollserver. För mer information om buffringsprogram, se 5 kap. SKVFS 2020:9.

arrow_forward
rl

Inkomstpension

arrow_forward
rb

Målvakt

arrow_forward
rb

Medrevisor

Definition Om flera revisorer har utsetts, exempelvis en bolagsrevisor och en minoritetsrevisor, och de verkar under samma tid i ett bolag är de medrevisorer i förhållande till varandra. Medrevisorerna kan vara utsedda på olika sätt och kan ha olika granskningsuppdrag, men de har en plikt att samv...

arrow_forward
rl

Obekväm arbetstid

Avtal Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det int...

arrow_forward
Visar 2761 till 2770 av 5129 träffar.