Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Börsbolag

Definition Börsbolag är publika aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en börs (reglerad marknadsplats). I Sverige finns börserna Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market (NGM). Börsbolag är dock inte en legalt definierad bolagsform. En mer formellt riktig betecknin...

arrow_forward
rb

Börsintroduktion

Definition Börsintroduktion innebär att ett bolags aktier erbjuds till handel på en reglerad marknad. Om noteringen rör en annan handelsplatsform än en Reglerad marknad är det tydligare att använda begreppet nyintroduktion eller bara introduktion. Att ett bolag har börsintroducerats betyder att ...

arrow_forward
rb

BTA

arrow_forward
rb

Förbehåll

Definition Förbehåll är en benämning för frivilliga (så kallat fakultativa) bestämmelser i bolagsordningen. Exempel på förbehåll är Överlåtelseförbehåll och Omvandlingsförbehåll.

arrow_forward
rb

Företagskonkurs

Definition En företagskonkurs är ett rättsligt förfarande där företagets samtliga tillgångar tas över i en tvångsförvaltning för att omvandla dem till pengar för att betala företagets fordringsägare. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och denna situatio...

arrow_forward
rb

Företagsnamn

Definition Företagsnamn, som även kallas firma, verksamhet, är den benämning under vilken en person, fysisk eller juridisk, som är näringsidkare bedriver affärsverksamhet. Företagsnamnet är det som ger företaget identitet utåt i dess affärer och mellanhavanden med omvärlden. Det är ett så kallat n...

arrow_forward
rs

Matching exempt

arrow_forward
rr

Provisionsbaserat uppdrag

K2-regler Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster, se punkt 6.9. K-årsbokslut Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras v...

arrow_forward
rl

Semesterkvot

En anställd som arbetar intermittent deltid har också rätt till fem veckor eller 25 dagar semesterledighet enligt semesterlagen.

arrow_forward
rr

Segment

arrow_forward
Visar 2741 till 2750 av 5043 träffar.