Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Oäkta koncern

Definition Oäkta koncern är en vanlig benämning på en grupp av företag (det vill säga fler än ett företag) som ägs eller styrs av samma person eller personer, utan att formellt utgöra en koncernbildning enligt de kriterier som aktiebolagslagen ställer upp för en Koncern. Oäkta koncerner har vare ...

arrow_forward
rb

Värdepapper

Definition Ett värdepapper är en bärare av rättigheter eller skyldigheter. Det kan röra sig om ett fysiskt dokument, men det kan även vara en digital registrering på ett konto eller i en databas. På finansmarknaden finns flera typer av värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, optioner, depåb...

arrow_forward
rr

Swish

Swish är en mobiltjänst för överföring mellan bankkonton både för privatpersoner och företag. Tjänsten har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. Det är enkelt och går snabbt, men tjänsten ställer också krav på att de företag som tar emot betalningar via Swish redovisar transaktionerna på rätt sä...

arrow_forward
rm

Åttaprocentsregeln

Definition I momsförordningen fanns denna regel som riktade sig till myndigheter som till stor del finansierar sin verksamhet genom icke-statliga givare. Enligt åttaprocentsregeln skulle myndigheter som tar emot bidrag från icke-statliga givare betala in 8 % av bidragsbeloppet till Skatteverket. An...

arrow_forward
rr

Fribrev

När en försäkring har lagts i fribrev innebär detta att inga nya premier betalas in. Redan inbetalda premier ligger kvar i försäkringen.

arrow_forward
ra

Diskriminering

Med det juridiska begreppet diskriminering menas kort uttryckt att någon missgynnas av ett skäl som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder som stadgas i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen Sedan den 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen. När den kom, ersatte den ett ant...

arrow_forward
ra

Privata samtal

Arbetstagaren ska under arbetstiden utföra sitt arbete med den omsorg och den noggrannhet som arbetsuppgifterna kräver. Att bryta mot denna förpliktelse, till exempel genom maskning eller genom privata samtal kan leda till en erinran och ytterst till uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsta...

arrow_forward
ra

Befordran

Definition En befordran innebär normalt sett ny titel, ändrade arbetsuppgifter, högre lön samt mer ansvar. Ändring i anställningsavtalet I samband med befordran från en tjänst till en annan på arbetsplatsen bör parterna se till att ett tillägg till anställningsavtalet upprättas. Alternativt kan p...

arrow_forward
rl

Driftställe

Om ett företag ska betala inkomstskatt eller inte avgörs om företaget har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Om företaget har ett fast driftställe i Sverige ska företaget beskattas för inkomst av näringsverksamhet. Det här gäller enskilda företagare och juridiska personer. Lag Definition...

arrow_forward
rr

Obestånd

Se sökordet Insolvensbegreppet i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
Visar 2741 till 2750 av 5129 träffar.