Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Inteckningar

arrow_forward
rl

Intervjuresa

Med intervjuresa menas att resan företas när en person ska besöka en tilltänkt arbetsgivare i samband med en anställningsintervju.

arrow_forward
rm

Jämkningshandling

arrow_forward
rr

K1

BFN har publicerat två allmänna råd om K1: BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1). Enskilda näringsidkare får upprätta förenklat årsbokslut om den årliga nettoom...

arrow_forward
rr

K4-företag

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person, oavsett om det är frivilligt för att moderföretaget är noterat på en reglerad marknad eller frivilligt, kan ibland benämnas K4-företag.

arrow_forward
rr

Kabel-TV

Företagets utgifter för kabel-TV räknas precis som TV-avgift till företagets kostnader för telefon och telekommunikation. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rb

Kallelse till bolagsstämma

Definition Kallelsen är en uppmaning att närvara vid ett möte. Inom bolagsrätten förknippas kallelse framförallt med de omfattande reglerna kring kallelse till bolagsstämma i privata och publika aktiebolag. Kallelse till bolagsstämma är viktig för aktieägarnas möjligheter att påverka bolagets för...

arrow_forward
rb

Kallelse på okända borgenärer

Definition Kallelse på okända borgenärer är den sex månader långa process som genomförs för att se till att ett aktiebolag kan likvideras utan att fordringsägare får göra krav gällande efter upplösningen. En kallelse på okända borgenärer är en uppmaning till bolagets borgenärer som inte tidigare ...

arrow_forward
rm

Kammarrätt

arrow_forward
rr

Kassa

arrow_forward
Visar 2731 till 2740 av 5043 träffar.