Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Tjänstebil

När en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger uppstår i normalfallet en bilförmån.

arrow_forward
rs

Lokalkostnader

Definition Olika typer av kostnader som har sin grund i en yta i en byggnad. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för lokaler är avdragsgilla. Det spelar inte någon roll om det är en egen lokal eller en hyrd lokal. Lokalkostnader kan bestå av många typer av utgifter: hyra, reparation och u...

arrow_forward
rl

Inkomstpension

arrow_forward
rs

Färddator

arrow_forward
ra

Skyddsarbete

Under en arbetskonflikt kan det uppkomma behov för arbetsgivaren att få vissa brådskande arbetsuppgifter utförda oavsett att stridsåtgärder har vidtagits av arbetstagarsidan. Det är i en sådan situation som begreppet skyddsarbete får betydelse. Med skyddsarbete menas arbete som arbetstagare är sky...

arrow_forward
rm

Restaurangnota

Beskattning För att kunna styrka sitt momsavdrag är det viktigt att se till att kvitton, fakturor och andra underlag uppfyller det krav som uppställs. Det företag som ska göra representationsavdraget ska kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och företagets verksamhet...

arrow_forward
rs

Driftsbidrag

Definition Medel som lämnas av en ägare med syfte att mottagaren ska kunna finansiera sin verksamhet. Lagrum 15 kap. 1 § IL Kommentar Ett tillskott är skattefritt för mottagaren. Detta gäller oavsett om det är ett villkorat tillskott eller ovillkorade tillskott. Normalt sett är inte tillskottet...

arrow_forward
rb

Minimikapital

arrow_forward
rm

Social omsorg

Social omsorg är undantaget från moms. Med social omsorg avses offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig omsorg. Eftersom det finns gränsdragningsfrågor när det gäller momspliktig uthyrning av personal så är det vi...

arrow_forward
rm

F-skatt

Definition Frågan om F-skatt har generellt sett inte någon avgörande betydelse för momsbeskattningen för en beskattningsbar person. Moms ska redovisas oavsett om det finns ett godkännande för F-skatt eller inte. Det innebär att en uppdragsgivare, dvs. någon som betalar ut ersättning för utfört arb...

arrow_forward
Visar 2731 till 2740 av 5129 träffar.