Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Kvalificerad revisor

Kvalificerad revisor kallas en yrkesverksam revisor som är antingen auktoriserad eller godkänd av  Revisorsinspektionen. Det finns sedan 2013 inte längre möjlighet att bli godkänd revisor, men de som godkänts innan omregleringen kan fortfarande inneha titeln.

arrow_forward
rb

Kvotvärdeskurs

Definition Kvotvärdeskurs eller kvotkurs kallas en teckningskurs vid aktieemission som exakt överensstämmer med aktiens kvotvärde, det vill säga aktierna ges inte ut till överkurs.

arrow_forward
rb

Säte

registered office Definition Säte är en ort i Sverige där ett aktiebolags eller annan juridiska persons styrelse har sin registrerade hemhörighet. Sätet ska anges i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna. Bolagets förvaltning finns eller utgår från styrelsens sätesort. Det innebär inte at...

arrow_forward
rb

Skadeståndsansvar för ställföreträdare i aktiebolag

Skadeståndsansvar är ett av de viktigaste sanktionsmedlen mot bolagsfunktionärer i aktiebolag som utfört sitt uppdrag bristfälligt. Styrelseledamotens, verkställande direktörens och stiftarens ansvar faller under aktiebolagslagens allmänna ställföreträdaransvar med en gemensam bestämmelse. Det ä...

arrow_forward
rb

Solidariskt ansvar

Definition Solidariskt ansvar innebär att flera personer är gemensamt ansvariga för samma skuld eller skada. I praktiken innebär solidariskt ansvar att en fordringsägare kan välja att vända sig till en av de personer som är solidariskt ansvariga och utkräva hela skuldbeloppet. Om en av de solidar...

arrow_forward
rb

Simultanteckning

Definition Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet. Lagar och regler 13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rb

Stiftares skadeståndsansvar

arrow_forward
rm

Biljett

arrow_forward
rm

Bolagskostnader

arrow_forward
rm

Buss

arrow_forward
Visar 2721 till 2730 av 5043 träffar.