Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Investeraravdrag

Definition Avdrag för fysisk person som förvärvar andelar i ett mindre företag. Lagrum 43 kap. IL Kommentar Fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag antingen när företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag med hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget ...

arrow_forward
rs

Efterbeskattning

Definition Beslut om ändrad beskattning efter det att beslut om slutlig skatt har fattats. Lagrum 66 kap. SFL Kommentar Skatteverket har möjlighet att fatta nytt beslut efter det att beslut om slutlig skatt har fattats, efterbeskattning. Enligt huvudregeln kan Skatteverket fatta beslut till na...

arrow_forward
rs

Fåmansföretag

Definition Med fåmansföretag avses ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre äger mer än 50 procent av rösterna för andelarna i företaget. Lagrum 56 kap. 2-8 §§ IL Kommentar Ett fåmansföretag kan också vara ett företag där näringsverksamheten är uppdelad på verksamheter so...

arrow_forward
rs

Förbättringsutgifter

Definition Utgifter för att förbättra en tillgång. Lagrum 44 kap. 14 §, 45 kap. 11-15 §§ och 46 kap. 8-12 §§ IL Kommentar När man avyttrar en kapitaltillgång ska man göra en kapitalvinstberäkning för att konstatera om det blir en kapitalvinst eller kapitalförlust. Vid beräkningen minskas intäkt...

arrow_forward
rr

Databehandling, databearbetning

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta databehandlings- och IT-tjänster redovisas vanligtvis på konto 6540 IT-tjänster. Om företaget däremot utnyttjar egen dator ingår databearbetningskostnaderna indirekt i företagets övriga kostnader för kontors- och datamateriel, tele- och datakommunikat...

arrow_forward
rm

Omsättningsgräns

Skattskyldighet till moms har till och med 2016 inträtt från första kronan vilket medför stor administrativ börda för de allra minsta aktörerna. Enligt EU:s momsdirektiv finns en möjlighet att momsbefria aktörer med en liten omsättning, en möjlighet som 25 av 27 medlemsstater inom EU har utnyttjat....

arrow_forward
rr

Marginalbeskattning

Angående marginalbeskattning av begagnade varor m.m. med management fees se uppslagsordet Marginalbeskattning i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Ålderspensionsavgift

Definition En avgift som staten betalar på vissa utbetalningar från socialförsäkringssystemet. Lagrum lagen om statlig ålderspensionsavgift Kommentar Många av de utbetalningar som görs från socialförsäkringssystemet är pensionsgrundande. Till exempel föräldrapenning och sjukpenning är pensionsg...

arrow_forward
rl

Engångsbelopp/engångsskatt

Lag När arbetsgivaren betalar ut ett belopp som inte avser en bestämd tidsperiod eller som bara betalas ut vid enstaka tillfällen, s.k. engångsbelopp, ska preliminärskatt göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp. Som engångsbelopp räknas retroaktiv lön, semesterersättning och annan ...

arrow_forward
rs

Uthyrning av privatbostad

Definition När man hyr ut det som räknas som privatbostad. Lagrum 42 kap. 30-32 §§ IL Kommentar Uthyrning av privatbostad ska ta upp i inkomstslaget kapital. Det gäller även uthyrning av bostad som innehas med hyresrätt. Innehavaren får inte göra avdrag för utgifter för uthyrningen. Istället ...

arrow_forward
Visar 2721 till 2730 av 5129 träffar.