Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Värdepapper

Definition Ett värdepapper är en bärare av rättigheter eller skyldigheter. Det kan röra sig om ett fysiskt dokument, men det kan även vara en digital registrering på ett konto eller i en databas. På finansmarknaden finns flera typer av värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, optioner, depåb...

arrow_forward
rs

Ränta på skattekonto

Definition Ränta på grund av över- eller underskott på skattekontot. Lagrum 65 kap. SFL Kommentar IntäktsräntaIntäktsräntan uppgår normalt till 45 procent av basräntan. Ett undantag från denna regel är att när basräntan uppgår till 1,25 procent ska intäktsräntan vara 0. Räntan beräknas dag fö...

arrow_forward
rr

Övningskvitto

Enligt 2 kap. 26 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 18 § SKVFS 2014:10 en utskrift enbart för övningsändamål från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas på ett kassakvitto.

arrow_forward
rr

Swish

Swish är en mobiltjänst för överföring mellan bankkonton både för privatpersoner och företag. Tjänsten har sedan lanseringen 2012 vuxit lavinartat. Det är enkelt och går snabbt, men tjänsten ställer också krav på att de företag som tar emot betalningar via Swish redovisar transaktionerna på rätt sä...

arrow_forward
rm

Åttaprocentsregeln

Definition I momsförordningen fanns denna regel som riktade sig till myndigheter som till stor del finansierar sin verksamhet genom icke-statliga givare. Enligt åttaprocentsregeln skulle myndigheter som tar emot bidrag från icke-statliga givare betala in 8 % av bidragsbeloppet till Skatteverket. An...

arrow_forward
rr

Fordonsskatt

Löpande bokföring Företagets utgifter för fordonsskatt (vägtrafikskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader. Vid behov av särredovisning kan i stället särskilda underkonton användas avseende försäkring och skatt...

arrow_forward
ra

Veckovila

Arbetstidslagens syfte är ytterst att skydda arbetstagares hälsa. Detta sker genom regler som begränsar den arbetstid som arbetsgivaren får utkräva av arbetstagaren. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som ange...

arrow_forward
rs

Fordringar

Definition Ett rättsligt förpliktande förhållande där en part har ett anspråk mot en annan part. Lagrum 25 kap. 3 § och 25 a kap. 19 § IL Kommentar För att kunna ta ställning till hur en fordran ska hanteras är det viktigt att avgöra om fordringarna är kapitaltillgång eller kundfordringar. En ...

arrow_forward
rr

Fribrev

När en försäkring har lagts i fribrev innebär detta att inga nya premier betalas in. Redan inbetalda premier ligger kvar i försäkringen.

arrow_forward
ra

Diskriminering

Med det juridiska begreppet diskriminering menas kort uttryckt att någon missgynnas av ett skäl som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder som stadgas i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen Sedan den 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen. När den kom, ersatte den ett ant...

arrow_forward
Visar 2711 till 2720 av 5129 träffar.