Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Serviceavgifter till branschorganisationer

arrow_forward
rb

Simultanteckning

Definition Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet. Lagar och regler 13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

arrow_forward
rs

SINK

Definition Schablonskatt på inkomster för fysiska personer som är bosatta utomlands. Lagrum lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Kommentar En person som är begränsat skattskyldig kan beskattas enligt SINK. Om den skattskyldige begär det kan inkomsten istället beskattas enligt de...

arrow_forward
rl

Sjukavdrag

Avtal Beräkning av sjuklön och sjukavdrag görs enligt gällande kollektivavtal. Underlaget för sjuklöneberäkningen är den lön den anställde skulle ha erhållit under sjuklöneperioden. Det innebär fast månadslön eller timlön, men också sådana tillägg den anställde har under ordinarie arbetstid. Dessa ...

arrow_forward
ra

Sjukdom

arrow_forward
rl

Sjuklön på rörlig lön

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047). I princip har alla anställda rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Undantag görs när en anställning avser att vara kortare tid än en månad, då ska den a...

arrow_forward
rl

Sjukförsäkran

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. Den anställde ska anmäla sjukfrånvaro direkt till arbetsgivaren den första sjukdagen. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala sjuklön för ti...

arrow_forward
rs

Skada på inventarier

Definition Förändring av inventariers prestanda som gör att de inte fungerar som de ska. Lagrum 18 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att reparation och underhåll av inventarier får dras av omedelbart. Det torde gälla utbyte av delar med relativt snabb förslitning. Ett krav för att få g...

arrow_forward
rs

Skatteavdrag

Definition Preliminär inkomstskatt som betalas in till Skatteverket för anställda eller andra arbetstagare. Lagrum 10 kap. SFL Kommentar Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen. Av...

arrow_forward
rs

Skalbolagsdeklaration

Definition En särskild deklaration som bör lämnas vid överlåtelse av ett skalbolag. Lagrum 25 a kap. 11 § och 49 a kap. 13 § IL Kommentar För att vara säker på att slippa skalbolagsbeskattning bör man lämna en skalbolagsdeklaration när det sålda företaget är ett skalbolag. Ett särskilt bokslut ...

arrow_forward
Visar 2711 till 2720 av 5043 träffar.