Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Sammanläggning av aktier

Definition Sammanläggning av aktier innebär att antalet aktier i ett bolag minskas genom att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier. Sammanläggning av aktier kallas också ”omvänd split”. Eftersom antalet aktier minskar men aktiekapitalet inte förändras innebär sammanläggni...

arrow_forward
rl

Särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten är 6,15 % för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt som beräknas på de pensionspremier företaget betalat är 24,26 %.

arrow_forward
ra

Schema

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet enligt grundprincipen. Hit hör även att arbetsgivaren beslutar om arbetstider inom ramen för arbetstidslagen. Arbetsgivaren kan schemalägga arbetsinsatserna enligt särskilda skift. Det finns ingen egentlig definition av vad som avses med skiftarbete men inne...

arrow_forward
rr

Säte, företagets

arrow_forward
ra

SE-bolag

arrow_forward
ra

Sedvänja

Definition Sedvänja är något som förekommit under lång tid i en aktuell situation. Sedvänja kan bli en del av anställningsavtalets innehåll. För detta krävs att en sedvana, praxis eller ett tillvägagångssätt förekommit under lång tid på arbetsplatsen och även har accepterats av såväl arbetsgivaren ...

arrow_forward
ra

Sekretess

arrow_forward
rr

Segment

arrow_forward
rr

Server

arrow_forward
rl

Sexmånadersregeln

Lag Regler för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för personal som arbetar utomlands finns i inkomstskattelag (1999:1229). De som är bosatta och arbetar i Sverige är obegränsat skattskyldiga. Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige oavsett var inkomsten är intjän...

arrow_forward
Visar 2701 till 2710 av 5043 träffar.