Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förlustkontrakt, övriga

Löpande bokföring Val av konto när förlustkontrakt bokförs beror på vilken typ av kontrakt som det är fråga om. Ett förlustkontrakt avseende lokalhyra exempelvis debiteras konto 5010 Lokalhyra. Bokslut Enligt Bilaga 1 till ÅRL redovisas Obligationslån som en egen post under rubriken Skulder. Skull...

arrow_forward
rb

Förlust

arrow_forward
ra

Förordningar och föreskrifter

Vissa regler kan beslutas av regeringen, de kallas förordningar. Vanligt förekommande är att förordningar preciserar det som står i lagarna, även om förordningar är underställda lagarna. För ännu mer detaljerade regler finns föreskrifter som utges av myndigheter. Föreskrifter innehåller således mer...

arrow_forward
rs

Förseningsavgift

Definition Avgift som tas ut vid för sent inlämnad deklaration m.m. Lagrum 48 kap. SFL 9 kap. 9 § IL Kommentar Förseningsavgift ska tas ut om skattedeklararation, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning inte lämnas i rätt tid. Om uppgifterna i en inkomstdeklar...

arrow_forward
rm

Förskingring

Beskattning Skatteverket uttalar att om en företagare utsätts för stöld eller förskingring och förlorar de kontanter som man fått när man sålt varor eller tjänster, så får momsen som redovisats på försäljningen inte påverkas. Detta gäller oavsett om förlusten anses vara en drifts- eller kapitalförl...

arrow_forward
rb

Fortsatt bolagsstämma

Definition Fortsatt bolagsstämma är förlängningen av en bolagsstämma som tidigare ajournerats genom att stämman beslutar att fortsätta stämman en senare dag. Fortsatt bolagsstämma är en typ av Bolagsstämma som i huvudsak följer de generella reglerna rörande bolagsstämmor men också har vissa särsk...

arrow_forward
rb

Förvärv av egna värdepapper

arrow_forward
rm

Förvärvsskatt

arrow_forward
rm

Fotografi

Ett skattskyldigt företag måste veta vilken skattesats som gäller för en transaktion. Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Upplåtelse av en mängd upphovsrättigheter inom kulturområdet omfattas av kultur...

arrow_forward
rl

Frequent flyer-rabatter

Många flygbolag och hotellkedjor ger rabatt till sina trogna kunder, s.k. frequent flyer-rabatter. Arbetsgivaren står för kostnaden när det gäller en tjänsteresa men rabatten gottskrivs den anställde. Rabatten kan avse fria övernattningar, fria resor, rabatt på måltider, fri resa för medföljande m....

arrow_forward
Visar 2691 till 2700 av 5043 träffar.