Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Kontoplan

arrow_forward
rl

Provision

Inom vissa branschområden är det vanligt med provisionsbaserad lön. Med provision menas oftast en ersättning, som är beroende av den enskilde anställdes egen arbetsinsats. Många säljare har betalt per såld vara eller tjänst. Ofta ökar provisionsersättningen om säljaren ökar sin säljvolym s.k. tra...

arrow_forward
rs

Utbildning

Definition Kurser etc. för att förkovra sig i sitt arbete. Lagrum 11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL Kommentar Utbildning under pågående anställning. Det finns ingen särskild lagregel i inkomstskattelagen som reglerar vad som gäller när arbetsgivaren betalar en utbildning för en anställd. Om utbil...

arrow_forward
ra

Timanställning

arrow_forward
ra

Yrkeshemlighet

Definition Med yrkeshemlighet avses en hemlighet hänförlig till visst bolag eller arbetsgivare. Enligt förarbetena till anställningsskyddslagen kan avskedande ske vid avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen kan tålas i något rättsförhållande. Ett exempel på en sådan situation ...

arrow_forward
rs

Hälsoundersökning

arrow_forward
rr

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppk...

arrow_forward
rl

Gåvor till anställda

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). I inkomstskattelagen anges tydligt att gåvan inte får ges i form av kontanta pengar. Ett presentkort, som inte kan by...

arrow_forward
rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rr

Privata uttag

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion utgör detta ett privat uttag. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata utgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller privata bostadsutgifter....

arrow_forward
Visar 261 till 270 av 5043 träffar.