Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Parkeringsbot

Parkeringsbot och kontrollavgift som tas ut av den som felparkerat eller inte erlagt avgift, är inte momspliktig. Det beror på att man jämför parkeringsboten med en sanktions- eller straffavgift. Avgiften som betalas ses inte som en ersättning för tjänst utan mer som ett skadestånd. Avgiften utgör ...

arrow_forward
rl

Bostadsförmån

Lag En fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Man skiljer på värderingen av förmånen för arbetsgivaren och den anställde. För arbetsgivaren gäller beräkning enligt schablon och för den anställde gäller marknadsvärdet. Regler för bostadsförmån finns i inkomstskattelagen (1999:12...

arrow_forward
rl

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är den information som direkt eller indirekt kan härledas till en person som är i livet.

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - fastighet

Om företagets försäkrade byggnad eller markanläggning skadas eller förstörs genom brand eller annan olyckshändelse utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för det som är specifikt för just fastigheter. För en allmän beskrivning om försäkringsersättningar, se...

arrow_forward
rl

Läkarintyg

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. För att få sjuklön från den åttonde sjukdagen måste den anställde lämna läkarintyg till arbetsgivaren. I läkarintyget behöver inte anges vilken sjukd...

arrow_forward
rs

Utländsk källskatt

Definition Utländsk skatt som dras av och betalas in av utbetalaren i samband med utbetalning. Lagrum 1 kap. 3 § avräkningslagen Kommentar En utländsk källskatt är definitiv om den inte behöver deklareras, den anses då vara betald och det går att göra avräkning av utländsk skatt av av utländ...

arrow_forward
rs

Programvaror/datorprogram

arrow_forward
rs

Positivt räntenetto

Definition Saldot när ränteinkomster som ska tas upp är större än ränteutgifter som ska dras av. Lagrum 24 kap. 23 § IL Kommentar Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegränsning. En ...

arrow_forward
rs

Logikostnader

arrow_forward
rm

Företagshälsovård

Beskattning Sjukvård vid allmänna sjukhus är momsfri men det är även sjukvård som ges av någon med legitimation. Exempel på yrkeskategorier som kan inneha legitimation är läkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, logoped, psykolog, psykoterapeut, kiropraktor, naprapat och arbetsterapeut. Däre...

arrow_forward
Visar 2681 till 2690 av 5129 träffar.