Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Föräldrapenningtillägg

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en försäkring om föräldrapenningtillägg som trädde i kraft 1 januari 2014. Försäkringen ersätter föräldralönen i kollektivavtalen och administreras av AFA Försäkring. Föräldrapenningtillägg betalas ut till den försäkrade under 180 dagar om den försä...

arrow_forward
rl

Förändring av semesterskuld

Värdet av den intjänade, kvarvarande och sparade semestern utgör en skuld som arbetsgivaren har till den anställde.

arrow_forward
rl

Justering av bilförmånsvärde

Bilen kan anses som ett arbetsredskap om den är inredd för transport av verktyg eller annan utrustning. I det här fallet ansöker arbetsgivaren hos Skatteverket om jämkning/justering av förmånsvärdet.

arrow_forward
rl

Lönestatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför olika undersökningar på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den offentliga lönestatistiken.

arrow_forward
rl

Lönesystemets uppbyggnad

Oavsett om lönesystemet är avsett för ett litet eller stort företag är systemen likartat uppbyggda. Fyra register återkommer i alla system, företagsregister, personregister, löneartsregister och ackumulatorregister. Uppgifterna som anges i de här registren samspelar för att utföra löneberäkningen. ...

arrow_forward
rl

Löneutmätning

arrow_forward
rl

Medicinsk kontroll

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
rl

Motorcykel

Om en anställd får disponera en motorcykel som arbetsgivaren äger, uppkommer en skattepliktig förmån. Det finns ingen schablonmässig beräkning av förmånsvärdet för en motorcykel, utan förmånen ska istället värderas till marknadsvärdet. Det finns inga regler för hur marknadsvärdet ska beräknas. So...

arrow_forward
rl

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Bidraget syftar till att stödja arbetsgivaren när det gäller att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp olika åtgärder med avsikt att stödja en medarbetare att vara kvar i arbete eller för att komma tillbaka till arbete efter en sjukskrivning. Åtgärderna ska vara arbetsplatsinriktade oc...

arrow_forward
rl

Arbetsrum

En anställd som arbetar på distans, t.ex. från sitt hem, kan få ersättning från arbetsgivaren för arbetsplats i hemmet.

arrow_forward
Visar 2671 till 2680 av 5043 träffar.