Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Investeringsguld

arrow_forward
rr

Joint venture

Ett joint venture är enligt K3 punkt 15.2 ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. En annan benämning är gemensamt styrt företag. Joint ventures kan dels förekomma som gemensamt ...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura vid försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster skriver företaget ut en faktura och skickar till köparen/kunden. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - gör kunden en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats, skriver företaget ut en kreditfaktur...

arrow_forward
rm

Delningsprincipen

Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatteplikt, und...

arrow_forward
rs

Latent skatteskuld

arrow_forward
rs

Direkta kostnader

Definition Kostnader som är direkt hänförliga till en viss produkt eller order. Kommentar Direkta kostnader är främst det råmaterial och halvfabrikat som används i tillverkningen av en produkt samt löner och andra ersättningar till den personal som deltar i tillverkningen av produkten. I lönekost...

arrow_forward
rr

Kabel-TV

Företagets utgifter för kabel-TV räknas precis som TV-avgift till företagets kostnader för telefon och telekommunikation. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rm

Dröjsmålsränta

arrow_forward
rl

Uppvaktning

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen uppvakta de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). När en anställd fyller t.ex. 50 eller 60 år eller då en anställning upphör kan arbetsgivaren uppvakta med en gåva. Förut...

arrow_forward
rs

Kupongskatt

Definition Skatt som ska innehållas för utdelning till begränsat skattskyldiga personer. Lagrum kupongskattelagen Kommentar Den som tar emot utdelning ska lämna information till utbetalaren så att denne kan avgöra om det är aktuellt att innehålla kupongskatt. Om en utdelning betalas till utland...

arrow_forward
Visar 2661 till 2670 av 5129 träffar.