Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Hemdator

Förmån av hemdator ska värderas till marknadsvärde. D.v.s. det värde som den anställde själv skulle få betala för att hyra en motsvarande dator. Om arbetsgivaren hyr datorn från en utomstående leverantör, ska arbetsgivarens kostnad för att hyra datorn anses vara det värde som den anställde ska f...

arrow_forward
rl

Högriskskydd

För varje sjukperiod får den anställde ett karensavdrag. För att den anställde inte ska drabbas av alltför många dagar utan sjuklön har man i sjuklönelagen infört olika högriskskydd. Allmänt högriskskyddEn anställd kan inte ha fler än 10 karensavdrag under en tolvmånadersperiod. Det betyder att a...

arrow_forward
rl

Hemkomsttid

Traktamente betalas för hel dag om resan avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen.

arrow_forward
rl

Homeopat

arrow_forward
rl

Husläkare

arrow_forward
ra

Primär förhandlingsskyldighet

En av de viktigaste reglerna i medbestämmandelagen är de om primär förhandlingsskyldighet. Med detta begrepp menas att arbetsgivaren är skyldig att själv begära förhandling innan han fattar eller verkställer vissa beslut. Primär förhandlingsskyldighet finns i flera situationer enligt medbestämmand...

arrow_forward
ra

Politisk strejk

Definition Stridsåtgärder har normalt ett fackligt syfte, dvs. åtgärden syftar till att utsätta en motpart på arbetsmarknaden för en påtryckning för att genomdriva ett krav eller att få till stånd ett kollektivavtal. En politisk strejk har ett annat syfte, exempelvis att protestera mot ett politisk...

arrow_forward
ra

Projektanställning

arrow_forward
rl

Inställelseresor

Lag I inkomstskattelag (1999:1299) finns bestämmelser om kostnadsersättning för olika resor som en anställd företar. Det gäller såväl anställda som sådana personer som blir kallade till en anställningsintervju på annan ort än hemorten. Man skiljer på hemresor, inställelseresor och intervjuresor. ...

arrow_forward
rl

Idrottsförening

På många företag skapas olika gemensamma aktiviteter. Exempel på sådana kan vara konstföreningar, idrottsföreningar m.fl. En idrottsförening startas av de anställda. En styrelse eller liknande utses och man beslutar om en viss medlemsavgift. I föreningen kan sedan olika aktiviteter förekomma, t.ex...

arrow_forward
Visar 2651 till 2660 av 5043 träffar.