Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Försäkring, återbäring

I vissa fall får företaget en återbäring från försäkringsbolaget. Denna återbäring är ofta svår eller omöjlig att beräkna i förväg. Dessutom faller den ofta ut året eller åren efter försäkringspremierna har betalats och kostnadsförts. Som huvudregel ska dessa därför redovisas i kontogrupp 39 i den ...

arrow_forward
rr

Tillstånd arkivering utomlands

arrow_forward
ra

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bildades våren 2001 genom att Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet överfördes till en helt ny organisation, Föreningen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv företräder företagen i Sverige och vill öka förståelsen för företagens verklighet och verka för att...

arrow_forward
rr

Balansera

Att balansera innebär detsamma som att aktivera.

arrow_forward
rr

Common control

Common control är ett engelskt begrepp för verksamheten under gemensam kontroll som även i viss mån används i svenskt språkbruk. Exempel på detta är ett företag som äger två dotterföretag. Transaktioner mellan dessa dotterföretag är common control-transaktion. Med begreppet common control-transakti...

arrow_forward
rr

Swappar

arrow_forward
rb

Direktion

Direktionen är inte en rättslig term, men är ett vanligt ord för den organisation som är nära den verkställande direktören, det vill säga företagsledningen.

arrow_forward
rb

Fission

arrow_forward
ra

Mobbning

Det finns ingen definition av begreppet mobbning i arbetsrättslig lagstiftning. Mobbning kan avse olika svårighetsgrader av handlande. Det kan röra sig om att upprepat säga något dumt, bete sig illa eller fysiskt skada någon. Mobbning utgör en del av vad man brukar mena med begreppet ”kränkande sär...

arrow_forward
rb

Bifirma

arrow_forward
Visar 2651 till 2660 av 5129 träffar.