Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Kvalificerade personaloptioner

Definition En särskild typ av personaloptioner som uppfyller vissa krav både på innehavaren och det företag som ställer ut optionen. Lagrum 11 a kap. IL Kommentar För att underlätta för vissa företag att rekrytera och behålla medarbetare har regler om kvalificerade personaloptioner införts från...

arrow_forward
rs

Markinventarier

Definition Markanläggning eller del av en markanläggning som ska användas tillsammans med inventarier i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten. Lagrum 20 kap. 15-16 §§ IL Kommentar Markinventarier kan till exempel vara; - Ledningar, - Stängsel, grindar, bommar, räcken och färister...

arrow_forward
rs

Naprapat

Definition En person som utför naprapati som är en behandling för att åtgärda smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Lagrum 16 kap. 24 § IL Kommentar Utgifter för anställdas behandlingar hos en naprapat är avdragsgilla för arbetsgivaren enligt reglerna om rehabiliteri...

arrow_forward
rs

Negativ goodwill

arrow_forward
rr

Bankkort

Med ett bankkort kan en privatperson handla, ta ut pengar på bankomat eller ta ut pengar utomlands. Varje gång en person använder kortet dras beloppet omedelbart från innehavarens person-, lönekonto eller sparkonto beroende på vilket konto som kortet är kopplat till. Eftersom bankkorten är avsedda ...

arrow_forward
rr

Besiktning

Löpande bokföring Företagets utgifter för besiktning (kontrollbesiktning) av sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på huvudkontot för personbilskostnader (5610) respektive lastbilskostnader (5620) eller särredovisas på underkonton för övriga kostnader för transportmedel (5690).

arrow_forward
rr

Bokföringsmässigt resultat

Bokföringsmässigt resultat definieras i skatterätten, se Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Böcker

arrow_forward
rr

Böter

Böter är ett slags vite, dvs. en påföljd av rättslig natur. Böter utgår ofta enligt utslag från domstol eller myndighet. Det kan också utgå enligt avtal, exempelvis om ett uppdrag inte slutförs inom den avtalade tiden. Vanligt är också parkerings- och fortkörningsböter. Företagsbot är en ekonomisk ...

arrow_forward
rr

Möbler

Löpande bokföring Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbrukni...

arrow_forward
Visar 2641 till 2650 av 5043 träffar.