Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Bokföring

Definition Lagarna om bolag och föreningar innehåller inte längre särskilda regler om bokföring och redovisning. De finns nu framförallt i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Det finns dock kvar några regler som har relevans för bokföring och redovisning. Se följande s...

arrow_forward
rm

Redovisningstidpunkt

arrow_forward
rm

Återvinna moms

arrow_forward
rs

Förmånstagare

Definition Den som har rätt att få ut medel ur en försäkring om den försäkrade avlider. Lagrum 58 kap. 13 § IL Kommentar Skatterättsligt är de som kan vara förmånstagare begränsade till en viss krets: person som varit den försäkrades make eller sambo, barn till den försäkrade eller till en...

arrow_forward
ra

Veckovila

Arbetstidslagens syfte är ytterst att skydda arbetstagares hälsa. Detta sker genom regler som begränsar den arbetstid som arbetsgivaren får utkräva av arbetstagaren. Sådana begränsningsregler finns exempelvis avseende den ordinarie arbetstiden och övertid. Lagen innehåller dessutom regler som ange...

arrow_forward
rs

Dagskassa

arrow_forward
rr

Emittent

Med emittent avses en fysisk eller juridisk person som regleras av offentlig rätt eller privaträtt, annat än en stat, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. I det fall det förekommer depåbevis upptagna till handel på en reglerad marknad anses emittenten vara den som emitte...

arrow_forward
rr

Bokslutsarvode

Företagets utgifter för anlitande av redovisningsbyrå för upprättande av bokslut bokförs som bokföringskostnader. Hos redovisningsbyrån bokförs samma bokslutsarvoden som intäkter, konsultarvoden. K2-regler Enligt punkt 7.10 ska redovisningstjänster avseende årsredovisning kostnadsföras under det r...

arrow_forward
rr

Demonstrationsbilar

I bilhandelsföretag är det vanligt att vissa nya bilar används som demonstrationsbilar (demobilar). Dessa bilar används ibland både för provkörning och demonstration samt som tjänstebilar av företagets anställda - t.ex. försäljare och chefer. Löpande bokföring Tillgångar som i en verksamhet utgör...

arrow_forward
rs

Skattereduktion

Definition En minskning av den beräknade skatten. Lagrum 67 kap. IL Lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift Kommentar En skattereduktion är en minskning av den beräknade skatten. Det är alltså inte någon minskning av inkomsten. Det finns en mängd olika skattereduktioner som t.ex. ...

arrow_forward
Visar 2641 till 2650 av 5129 träffar.