Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Lönebidrag

En arbetsgivare som anställer någon som har en funktionsnedsättning kan få ekonomisk kompensation genom lönebidrag. Bestämmelser om detta finns i förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Den som anställer en person med funktions...

arrow_forward
rl

Löneförmån

Normalt får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Ibland händer det att arbetsgivaren ger ersättning i form av en naturaförmån.

arrow_forward
rl

Löneförfrågan

arrow_forward
rl

Lönesystem

Lönesystemet är till för att hjälpa löneadministratören i arbetet. Det datorbaserade lönesystemet har nog idag vunnit tillträde till de allra flesta företag. Det finns en mängd olika lönesystem av olika storlek och med olika kapacitet. När man ska köpa ett lönesystem är det bra att sätta upp en lis...

arrow_forward
rl

Lunchkuponger

En arbetsgivare kan subventionera de anställdas måltider bl.a. genom att tillhandahålla lunchkuponger. Lunchkuponger kan köpas hos en lokal restaurang eller pizzeria. De anställda kan sedan antingen få hela eller en del av kupongvärdet betalt av arbetsgivaren. När man köper lunchkuponger hos en l...

arrow_forward
rl

Löneutmätning

arrow_forward
rl

Kadmium

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns riktlinjer för hälsoundersökningar och medicinska kontroller vid arbete med hälsofarliga ämnen.

arrow_forward
rl

Kompensationsledighet

Lag Regler för övertid och mertid finns dels i arbetstidslag (1982:673) dels i kollektivavtal. När det gäller kompensation för övertidsarbete finns reglerna endast i kollektivavtal eller i den anställdes anställningsavtal. Avtal När en anställd som arbetat övertid eller mertid ska kompenseras kan...

arrow_forward
rb

Revisor

Definition Revisor, även kallad bolagsrevisor, är ett permanent bolagsorgan för granskning av räkenskaper och förvaltning i aktiebolag. I publika aktiebolag är det tvingande att ha en revisor, men i privata aktiebolag är det frivilligt om bolaget inte har en alltför omfattande verksamhet. I aktie...

arrow_forward
ra

Saklig grund

arrow_forward
Visar 2631 till 2640 av 5043 träffar.