Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Förhandsbesked

Definition Bindande beslut om beskattning från Skatterättsnämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Skatterättsnämnden har möjlighet att fatta bindande beslut om hur en viss skattefråga ska tolkas. Det ger en möjlighet för en skattskyldig att själv avgöra om denne ska gen...

arrow_forward
rs

Frukt

arrow_forward
rb

Utdelningskupong

Definition Utdelningskupong, eller bara kupong, är en fysisk handling som representerar avskiljbara rättigheter som tillhör en aktie. Kuponger kan endast finnas i Kupongbolag. Kuponger förekommer relativt sällan eftersom små bolag har få aktieägare som känner varandra och stora bolag ofta är avstä...

arrow_forward
rb

Vice verkställande direktör

Definition Vice verkställande direktör är en ersättare för Verkställande direktör som kan utses för att träda in om det blir nödvändigt. Aktiebolagslagens bestämmelser för verkställande direktör gäller även för den vice verkställande direktören i tillämpliga delar. Om styrelsen utsett flera vice v...

arrow_forward
rm

Utländska företagare

arrow_forward
rb

Utträde

arrow_forward
rb

VD-brev

arrow_forward
rl

Utökat särskilt högriskskydd

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön.

arrow_forward
rr

Revisionskostnader

Utgifter för revisorns arvode och revision redovisas inom kontogruppen för förvaltningskostnader. Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Samme revisor får dock inte...

arrow_forward
rm

Nya transportmedel

Definition Utöver begreppet personbil har momsen en definition av nya transportmedel. Med nytt transportmedel avses följande: motordrivna marktransportmedel (t.ex. en bil) som är avsedda för transporter till lands av personer eller varor och som har en motor med en cylindervolym om mer än 48 kubi...

arrow_forward
Visar 2621 till 2630 av 5043 träffar.