Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Byggnad

Definition En byggnad omfattas normalt av den momsmässiga definitionen av fastighet. Vad som utgör fastighet i momshänseende är viktigt att ta reda på då det har en avgörande betydelse för vilka momsregler som ska tillämpas. Exempelvis påverkar bedömningen frågan om: en transaktion är en momsplik...

arrow_forward
rs

Räntefond

Definition En värdepappersfond som investerar i räntebärande värdepapper.

arrow_forward
rs

Europabolag

Definition Juridisk person med verksamhet i flera länder inom EU. Lagrum lagen om europabolag 2 kap. 4 § IL Kommentar För att underlätta gränsöverskridande verksamhet inom EU finns möjlighet att bedriva verksamhet i ett europabolag. Bolaget ska ha minst 120 000 EUR i aktiekapital och kan bilda...

arrow_forward
rr

Kuponger

Om arbetsgivaren ger de anställda kuponger, klippkort eller liknande som används som betalningssystem för att erhålla vara, tjänst eller tillträde utgör detta en skattepliktig förmån för de anställda och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren, förmåner. Försäljning som sker mot kuponger som sedan lö...

arrow_forward
rl

REP-arbete

arrow_forward
rl

Belöning

Många företag utlyser tävlingar om bästa förslag till förbättringar eller effektiviseringar.

arrow_forward
rr

Utveckling

K3-regler Utveckling är enligt punkt 18.10 att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.

arrow_forward
rb

Närstående

Definition En närstående är en fysisk eller juridisk person som har släktband eller rättsliga band till ett bolag eller dess befattningshavare som ger eller kan ge ett inflytande över bolagets beslutsprocesser. Bolags mellanhavanden med närstående är ofta reglerade på olika sätt eftersom det finns ...

arrow_forward
rr

Fullmakt

Avtalslagen, eller lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, reglerar förutom avtal även fullmakter. En fullmakt innebär en rätt att företräda en annan person - fullmaktsgivaren eller huvudmannen - med bindande verkan för denne. Fullmakten kan vara skr...

arrow_forward
rm

Bilförmån

arrow_forward
Visar 2611 till 2620 av 5129 träffar.