Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Lönebidrag

En arbetsgivare som anställer någon som har en funktionsnedsättning kan få ekonomisk kompensation genom lönebidrag. Bestämmelser om detta finns i förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Den som anställer en person med funktions...

arrow_forward
rl

Löneförfrågan

arrow_forward
rl

Löneförmån

Normalt får en anställd ersättning för sitt arbete i form av kontant lön. Ibland händer det att arbetsgivaren ger ersättning i form av en naturaförmån.

arrow_forward
rl

Löneförskott

Om något har blivit fel i den ordinarie lönekörningen eller om något har missats som gör att den anställde inte fått betalt för det som hen tjänat in under månaden, t.ex. övertidsersättning kan det bli aktuellt att betala ut ett löneförskott. Vid utbetalning av ett löneförskott ska preliminärskatt...

arrow_forward
rl

Löneperiod

Löneperioden är den period i vilken lönen betalas ut. Om löneutbetalning sker den 25 januari är löneperioden januari månad. För tjänstemän är det vanligast att månadslönen är för den period i vilken lönen betalas ut. På avtalsområden för arbetare betalas vanligen lönen ut månaden efter att den int...

arrow_forward
rl

Lönestatistik

Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför olika undersökningar på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för den offentliga lönestatistiken.

arrow_forward
rl

Lönesystemets uppbyggnad

Oavsett om lönesystemet är avsett för ett litet eller stort företag är systemen likartat uppbyggda. Fyra register återkommer i alla system, företagsregister, personregister, löneartsregister och ackumulatorregister. Uppgifterna som anges i de här registren samspelar för att utföra löneberäkningen. ...

arrow_forward
rl

Löneutmätning

arrow_forward
rl

Medicinsk kontroll

Lag Arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena s...

arrow_forward
rl

Medlemsavgift

På många förtag finns olika gemensamma aktiviteter. Exempel på detta kan vara konst- eller idrottsföreningar. Det är vanligt att medlemsavgiften till dessa föreningar betalas genom löneavdrag.

arrow_forward
Visar 2611 till 2620 av 5043 träffar.