Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Idrottstjänster/idrottsutövning

Se uppdragsorden Förmåner i Rätt Skatt samt Idrott i Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Information till bolagsstämma

Bolagsstämman är ett beslutsmöte som kräver ett informationsunderlag för de beslut som ska fattas. En viktig och tidskrävande del av förberedelsen inför en bolagsstämma är att ta fram materialet som aktieägarna ska få ta del av. Aktiebolagslagen innehåller flera regler om vilka handlingar som ska ...

arrow_forward
rr

Informationsmöten

Se uppslagsorden Intern representation och Förmåner i Rätt Skatt samt Representation i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Inkomst av kapital

Se uppslagsordet Inkomst av kapital i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Inköp av verksamhet

Vid köp, övertag av verksamheten i ett företag, förvärvarar köparen ”inkråmet” och inte själva företaget. Det köpta inkråmet kan ibland bestå av varulager, maskiner, inventarier, bilar eller andra tillgångar i verksamheten. Som avskrivnings- och nedskrivningsunderlag får köparen räkna det belopp so...

arrow_forward
rb

Innehavaraktier

Definition Innehavaraktier, det vill säga aktiebrev som från början är utställda ”till innehavaren”, är inte tillåtna i svensk rätt. Istället ska aktiebrev alltid ange aktieägarens namn när de först ges ut. Innehavaraktier kan dock vara tillåtna i utländska rättsordningar, bland annat Tyskland, F...

arrow_forward
rl

Inrikes traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa.

arrow_forward
rr

Intäkter, allmänt

En intäkt är en periodiserad inkomst. Löpande bokföring Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37. Bokslut Intäkter i ett företags normala verksamhet ska bruttoredovisas. En ökning av en anläggningstillgångs värde genom uppskrivning är inte en intäkt, detta framgår av 4 kap 6 § ÅRL. En såd...

arrow_forward
rr

Intäkter, royalty

Royaltyintäkter är en typ av provisionsintäkt för en upphovsman som exempelvis skrivit en bok. Förlaget som ger ut boken och säljer den betalar en royalty till upphovsmannen oftast i ett fast procentbelopp per såld bok. Royaltyintäkter kan också avse patenterade uppfinningar som betalas till upphov...

arrow_forward
rr

Investmentföretag

Ett investmentföretag definieras i kapitel 1 artikel 2 i Redovisningsdirektivet som företag som uteslutande har till föremål för sin verksamhet att placera sina medel i olika värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar i det enda syftet att sprida investeringsriskerna och låta aktie- och ande...

arrow_forward
Visar 2601 till 2610 av 5043 träffar.