Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Serviceavgifter till branschorganisationer

arrow_forward
rs

Skatteavdrag

Definition Preliminär inkomstskatt som betalas in till Skatteverket för anställda eller andra arbetstagare. Lagrum 10 kap. SFL Kommentar Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen. Av...

arrow_forward
rs

Sparat fördelningsbelopp

arrow_forward
rs

Avsättning till pensionsstiftelse

Definition En överföring av medel till en pensionsstiftelse. Lagrum 28 kap. 3, 13 och 21 §§ IL Kommentar Avsättning till pensionsstiftelse är en av de tryggandeformer som gör att företaget får skattemässigt avdrag för pensionskostnaden. En pensionsstiftelse är knuten till ett eller flera föret...

arrow_forward
rl

Avbrott under pågående tjänsteresa

Med tjänsteresa menas att arbetsgivare beordrar en anställd att utföra arbete på annan ort än där den anställde har sitt tjänsteställe. Under tjänsteresa kan arbetsgivaren betala traktamente till den anställde, men om tjänsteresan pågår i mer än tre månader minskas traktamentesbeloppet till 70 proc...

arrow_forward
ra

Avgångsskyldighet vid 68 års ålder

Arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen upphör vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 68 år (32 a § anställningsskyddslagen). Det föreligger därför en avgångsskyldighet vid 68 års ålder om arbetsgivaren önskar att anställningen ska upphöra vid denna tidpunkt. Från och med 1 janua...

arrow_forward
rb

Avtal med aktieägaren i enmansbolag

I aktiebolag som endast har en aktieägare, oavsett om aktieägaren är en fysisk eller en juridisk person, finns en särskild regel om avtal mellan aktieägaren och bolaget. Regeln innebär att alla avtal mellan bolaget och aktieägaren antecknas eller läggs till i styrelsens protokoll. Ett muntligt avta...

arrow_forward
rr

Avräkning för skatter och avgifter

arrow_forward
rs

SA-skatt

Definition En möjlighet för personer som inte har F-skatt att betala in preliminär skatt för att täcka skatter och avgifter. Lagrum 8 kap. 5 § SFL Kommentar I vissa situationer kommer inte de skatteavdrag som görs räcka för att täcka den slutliga skatten. Då finns det möjlighet att få särskild ...

arrow_forward
rs

Stämpelskatt

Definition Betalas vid köp av fastighet och tomträtt. Lagrum lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Kommentar När någon köper en fastighet eller tomträtt ska man betala stämpelskatt beräknad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades. För jurid...

arrow_forward
Visar 2591 till 2600 av 5043 träffar.