Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Löneunderlag

Definition Summan av kontant ersättning som lämnats till de anställda i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret. Lagrum 57 kap. 17-18 §§ IL Kommentar Det är bara kontant ersättning som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren som får räknas med i löneunderl...

arrow_forward
rs

Tjänstepensionsförsäkring

Definition En pensionsförsäkring som en arbetsgivare har åtagit sig att betala alla premier för. Lagrum 28 kap. 3, 15, 19 §§ och 58 kap. 7 § IL Kommentar Tjänstepensionsförsäkring är ett sådant tryggande av pensioner som ger avdrag skatterättsligt. I en traditionell tjänstepensionsförsäkring...

arrow_forward
rm

VAT-nummer

Definition VAT är en förkortning för den engelska beteckningen för Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysiker som driver ...

arrow_forward
rm

Omvänd beskattning

Definition Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd beskattning används exempelvis när ett svenskt företag köper varor från en säljare i ett anna...

arrow_forward
rb

Kvorumregler

Definition Kvorumregler är de regler och principer för vad som krävs för att en beslutande församling av personer ska fatta giltiga beslut. Kvorumregler kallas även majoritetsregler eller pluralitetsregler. Även om kvorumregler förekommer i många sammanhang är det framförallt vid bolagsstämma och s...

arrow_forward
rm

Skrot

Definition Vid handel med skrot mellan företag finns sedan 2013 s.k. omvänd beskattning. Skälet till omvänd skrotmoms är omfattande momsbedrägerier främst i ledet före uppköparna. Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fak...

arrow_forward
ra

Decemberkompromissen

Med uttrycket decemberkompromissen menas den överenskommelse som träffades i december 1906 mellan SAF och LO. Överenskommelsen innebar att arbetstagarsidan erkände arbetsgivarens bestämmanderätt i företaget (rätten att leda och fördela arbetet, den s.k. arbetsledningsrätten, och att fritt anställa ...

arrow_forward
rr

Avdragsgill

Med begreppet avdragsgill menas vanligen att beloppet ifråga minskar det skattepliktiga resultatet vid beskattningen, avdragsgilla kostnader respektive ej avdragsgilla kostnader. Begreppet avdragsgill används även i momssammanhang. Med avdragsgill moms menas att den ingående momsen får dras av (ell...

arrow_forward
rb

Aktieägartillskott

Definition Aktieägartillskott är ett tillskott av kapital till ett aktiebolag som lämnas formlöst utan samband med aktieteckning. Aktieägartillskott lämnas normalt sett av aktieägare och kallas kapitaltillskott om det sker från någon annan än aktieägare. Aktieägartillskott och kapitaltillskott ska...

arrow_forward
rr

Återbäring

Till kunder som t.ex. köper regelbundet eller i stora kvantiteter lämnar vissa företag återbäring eller mängdrabatt, s.k. bonus. Återbäringen utbetalas ofta, liksom bonusen, i efterskott. För det säljande företaget innebär återbäringen en intäktsreduktion och för det köpande företaget en kostnadsre...

arrow_forward
Visar 251 till 260 av 5043 träffar.