Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Provnings- och provtagningsavgifter

Löpande bokföring Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Kontrollavgift...

arrow_forward
rs

Pensionsutfästelse

Definition Ett löfte om pension som en arbetsgivare ger till en anställd. Lagrum 28 och 58 kap. IL Kommentar En pensionsutfästelse ska vara preciserad till belopp och när den ska betalas ut. Den kan vara muntlig, men av bevisskäl är den normalt sett skriftlig. Ofta ligger pensionsutfästelsen i...

arrow_forward
§

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

arrow_forward
§

Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt

arrow_forward
rm

Agent

Definition Förmedling kan ske i eget namn (kommission) eller i annans namn (agent). Den som i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning, och får betalning för varan eller tjänsten, ses i momshänseende som en återförsäljare och är därför skattskyldig för moms. En agent däremot f...

arrow_forward
rs

Allmän skatt

arrow_forward
rs

Andel

Definition Det som ett subjekt äger i en juridisk person. Kommentar I aktiebolag benämns andelar aktier. I handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar heter det andel. Skatteverket har tagit ställning till när andelar ska anses uppkomma i aktiebolag (110715, dnr: 131 100946-11/111)....

arrow_forward
rs

Andelsbyte

Definition Ett företag köper andelar i ett annat företag och betalar med andelar i det egna företaget. Lagrum 48 a kap. IL Kommentar När man byter andelar mot andelar i det köpande företaget är utgångspunkten att det är ett byte och att beskattning ska ske. För att underlätta omstruktureringar...

arrow_forward
§

Bostadsrättslag (1991:614)

arrow_forward
§

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

arrow_forward
Visar 251 till 260 av 5129 träffar.