Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Franchising

Franchising innebär att ett företag (franchisegivaren) knyter andra företag (franchisetagare) till sig för återförsäljning eller tillverkning av varor och tjänster. Franchisegivaren ger dessa företag rätt att använda ett namn, ett varumärke, ett produktsortiment och/eller en affärsidé. Franchisetag...

arrow_forward
rr

Frimärken

arrow_forward
rm

Frilager

arrow_forward
rb

Fullmaktsinsamling

Insamling av Röstningsfullmakt av bolaget självt är som huvudregel förbjudet i aktiebolag. Denna regel finns för att inte bolagsledningen ska samla in fullmakter för att på så vis få igenom sina egna förslag. Regeln gäller oavsett om bolaget eller någon utomstående skulle bekosta insamlingen av fu...

arrow_forward
rs

Frukt

arrow_forward
rl

Garantidagar

Föräldrar kan idag få totalt 480 dagar med föräldrapenning. Av dessa är 90 dagar s.k. garantidagar.

arrow_forward
rr

Garageförmån

Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Gemensam bokföring

Enligt 4 kap. 5 § BFL får ett företag ha gemensam bokföring med någon annan bokföringsskyldig endast för gemensamt bedriven verksamhet och endast om det är förenligt med god redovisningssed. Den goda redovisningsseden framgår av BFNAR 2013:2 punkt 2.23-2.24. Enligt punkt 2.23 får ett företag ha gem...

arrow_forward
rr

Granskningsarvoden

arrow_forward
ra

Hälsoundersökning

På en arbetsplats kan det förekomma att arbetsgivaren erbjuder eller kräver hälsoundersökning. Erbjudanden om hälsoundersökning är frivilliga att antaga för arbetstagaren. Detta kan till exempel ske genom att en arbetstagare erbjuds hälsoundersökning hos företagshälsovården vartannat år. Krav på hä...

arrow_forward
Visar 2581 till 2590 av 5043 träffar.