Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Delning

Delning är en uppdelning av tillgångar och skulder i ett aktiebolag till två separata aktiebolag. Den aktiebolagsrättsliga termen är delning, men delning benämns ofta även Fission. Delning regleras i aktiebolagslagens 24:e kapitel. Förfarandet är i princip en spegelbild av lagens regler om fusio...

arrow_forward
rl

Nystartsjobb

Nystartsjobb är ett nytt ekonomiskt stöd för att stimulera arbetsgivare att anställa personer som av olika skäl varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Lag Bestämmelser om nystartsjobb finns i förordning (2006:1481) om nystartsjobb. En arbetsgivare kan få stöd för nystartsjobb när den anstä...

arrow_forward
rs

Beskattningsbar inkomst

Definition Inkomst som ligger till grund för beskattningen. Lagrum 1 kap. 7 § IL Kommentar Överskott av näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag och avrundas ned till närmaste hela hundratal; detta är den beskattningsbara inkomsten. Det är väldigt ovanligt att juridiska personer har allmä...

arrow_forward
rm

Redovisningsvaluta

arrow_forward
rm

Offentlig sektor

arrow_forward
rm

Hyreskontrakt

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den momsen blir istället en kostnad. För att undvika att momsen ska blir en kostnad finns best...

arrow_forward
rs

Tidningar och facklitteratur

Lagrum 11 kap. 8 § IL Kommentar Facklitteratur som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda är normalt ett skattefritt arbetsredskap. Även prenumerationer på dagstidningar till bostaden kan vara ett skattefritt arbetsredskap. En förutsättning för att ett arbetsredskap ska vara skattefritt f...

arrow_forward
rs

Tjänsteresa

Definition En resa som en anställd är beordrad att göra i tjänsten för arbetsgivarens räkning. Kommentar Tjänsteresor kan vara mycket korta, både tidsmässigt och avståndsmässigt, men de kan också pågå långt bort under lång tid, ibland under flera år. En tjänsteresa påbörjas och avslutas antinge...

arrow_forward
rs

Försäkringsersättning

Definition Ersättning för stöld eller skada på egendom. Lagrum 8 kap. 22 § IL Kommentar Försäkringsersättning som avser skada eller liknande är skattepliktig om ersättningen avser tillgångar i näringsverksamheten eller på annat sätt avser en inkomst eller utgift i näringsverksamheten. För att...

arrow_forward
rs

Fondaktierätt

Definition Rätt till nya aktier som ges ut i samband med fondemission. Lagrum 44 kap. 10 § och 48 kap. 2 § IL 11 kap. 4 § ABL Kommentar Om fondaktierätten utnyttjas för att förvärva nya aktier sker ingen beskattning eftersom det inte skett någon avyttring. Väljer man att inte utnyttja fondak...

arrow_forward
Visar 2571 till 2580 av 5129 träffar.