Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Marknadsvärde

arrow_forward
rr

Reklambidrag

Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören. För att reklam-/marknadsföringsbidraget ska ses som en ersättning för en tjänst ska återförsäljaren tillhandahålla en tjänst och leve...

arrow_forward
rr

Representationsersättning

Om en anställd t.ex. tar ut en kund på representation och betalar med egna medel, men sedan överlämnar kvittot till arbetsgivaren och får kontant ersättning för utlägget, är ersättningen icke skattepliktig för den anställde och kvittot en avdragsgill kostnad för företaget inom gällande avdragsram, ...

arrow_forward
rr

Resor

Företagets utgifter för resor som är nödvändiga i och för verksamheten är avdragsgilla. Detta gäller även de anställdas tjänsteresor. Utgifter i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor för t.ex. biljetter och hotellkostnader redovisas som resekostnader. Särskilda skatteregler gäller för mile...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler enligt K3

Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av uppställningsformerna i bilaga 2 och bilaga 3 till ÅRL (dvs. kostnadsslags- eller funktionsindelad resultaträkning) och med de kompletteringar och avvikelser som följer av K3 enligt nedan: Ett företag får enligt punkt 5.2 lägga till underrubriker och ...

arrow_forward
rs

Väsentlig anknytning

Definition En tidigare bosatt fysisk person som har så många anknytningsfaktorer till Sverige att denne anses obegränsat skattskyldig. Lagrum 3 kap. 7 § IL Kommentar Enligt lagtexten ska man bland annat beakta följande anknytningsfaktorer: om personen är svensk medborgare, hur länge person...

arrow_forward
rr

Nyttjandeperiod

K3-regler Nyttjandevärdet är enligt K3 punkt 17.16 den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag eller det antal tillverkade enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med tillgången av ett företag.

arrow_forward
rm

Organisationsnummer

Definition Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med flera tilldelas ett organisationsnummer enligt lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer. När en juridisk person registreras till moms hos Skatteverket så sker det med stöd av organisationsnumret. Med organisationsnu...

arrow_forward
rb

Förbehåll

Definition Förbehåll är en benämning för frivilliga (så kallat fakultativa) bestämmelser i bolagsordningen. Exempel på förbehåll är Överlåtelseförbehåll och Omvandlingsförbehåll.

arrow_forward
rl

Omplacering

Enligt socialförsäkringsbalk (2010:110) ska arbetsgivaren aktivt arbeta för att ge en långtidssjuk anställd andra arbetsuppgifter. Detta för att den sjuke ska kunna återgå i arbete.

arrow_forward
Visar 2571 till 2580 av 5043 träffar.