Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Teckningslista

Definition Teckningslista är det dokument där aktietecknare undertecknar och binder sig för att betala för ett antal aktier vid en nyemission eller utgivning av andra värdepapper. Teckningslistan ska innehålla bolagsstämmans emissionsbeslut. Teckningslistan ska även innehålla bolagsordningen samt...

arrow_forward
rl

Veckovila

Lag En anställd ska enligt arbetstidslag (1982:673)ha en veckovila på minst 36 timmar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten ska vara sammanhängande och om möjligt förläggas till veckoslutet. Om den anställde tvingas arbeta övertid under veckovilan anser lagen att man bryter veckovilan så att en...

arrow_forward
rm

Dotterbolagsaktier

arrow_forward
rm

Barnomsorg

Beskattning Social omsorg är undantaget från moms, dvs. momsfritt. Med social omsorg avses offentlig och privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig omsorg. Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat hur personaluthyrnin...

arrow_forward
rs

Beskattningsunderlag

Definition Det belopp i kronor som man anger till Skatteverket för att Skatteverket ska kunna fastställa skatten. Kommentar Beskattningsunderlaget är alltid det bruttobelopp som Skatteverket utgår från när de fastställer den skatt som ska betalas. För inkomstbeskattning av aktiebolag är beskattn...

arrow_forward
ra

Diskrimineringsersättning

Definition Den som bryter mot diskrimineringslagen ska erlägga så kallad diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen utgör dels en ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, dels syftar den till att förhindra diskriminering, dvs. den ska verka i preventivt syfte. Diskriminer...

arrow_forward
rl

Forskare

arrow_forward
ra

Kroppslängd

Inom privat sektor kan arbetsgivaren i princip föreskriva vilka krav som helst på en arbetssökande, förutsatt att kraven inte är att anse som diskriminerande, vare sig direkt eller indirekt. Inom offentliga sektorn är det dock annorlunda; då gäller objektivitet och saklighet vid tillsättning av tjä...

arrow_forward
rl

Livränta

För att underlätta anmälan av arbetsskada finns en webbplats där anmälan kan göras www.anmalarbetsskada.se. Informationen förs sedan vidare till berörda instanser. Företagets skyddsombud ska också delges en kopia av anmälan. Efter anmälan gör Försäkringskassan en utredning om skadan ska klassas so...

arrow_forward
rb

Årsstämma

Definition Årsstämman är en obligatorisk bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen för aktieägarna och vissa förbestämda beslutsärenden ska behandlas. Årsstämma är en form av Ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt för årsstämmanÅrsstämman ska hållas årligen inom sex månader från utgån...

arrow_forward
Visar 2561 till 2570 av 5129 träffar.