Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Emissionsbeslut

Definition Emissionsbeslut är beslut om fondemission, nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler. Emissionsbeslut fattas av bolagsstämman. Beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler kan dessutom fattas av styrelsen....

arrow_forward
rb

Enskild firma

arrow_forward
ra

Månadslön

Historiskt sett har det varit vanligt att tjänstemän erhållit tidlön varje månad medan arbetare erhållit lönen veckovis eller varannan vecka, och ofta beräknad för varje faktisk arbetad timme (timlön). Löneformen månadslön har under senare år blivit vanligare på traditionella arbetarområden. Förek...

arrow_forward
ra

Medbestämmandeförhandling

arrow_forward
ra

Mammaledighet

arrow_forward
ra

Metoo

”Metoo”, som på svenska betyder ”jag också”, är ett begrepp som används i massmedia och sociala medier och gav upphov till en kampanj som var särskilt uppmärksammad under slutet av år 2017 och början av 2018. Syftet med ”Metoo” är att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. Spridningen av ”...

arrow_forward
ra

Minimiålder

Definition Allmänt gäller enligt arbetsmiljölagen att en arbetstagare inte får vara under 16 år fyllda och inte heller får arbeta innan fullgjord skolplikt. En minderårig som har fyllt tretton år får dock utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges...

arrow_forward
rl

Rast och paus

Rast Lag I arbetstidslag (1982:673) finns regler om avbrott i den dagliga arbetstiden. Ett sådant uppehåll är rasten, under vilken de anställda inte är tvungna att stanna kvar på arbetsstället. Tiden för rasten eller rasterna ingår inte i arbetstiden. Den vanligaste rasten är kanske måltidsrast e...

arrow_forward
rl

Rökavvänjning

Lag Rökning på arbetsplatsen är egentligen en arbetsmiljöfråga. I arbetsmiljölag (1977:1160) finns ingenting skrivet om att arbetsgivaren har ansvar för att de anställda inte röker. Vad arbetsgivaren däremot har ansvar för är att se till att anställda som inte röker, inte utsätts för passiv rökning...

arrow_forward
rl

Eurocard

På många företag förser arbetsgivaren de anställda med ett kontokort, t.ex. Eurocard, Mastercard, Visa m.fl. Kontokortet har olika skattemässiga effekter beroende på hur avtalet med kontokortsföretaget är tecknat.

arrow_forward
Visar 2561 till 2570 av 5043 träffar.