Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Bokföringssystem

Bokföringssystem är enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.1 system eller delar av system där bokföringsposter och räkenskapsinformation skapas eller bearbetas. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.2 behöver inte företag med enkla bokföringssystem där den överblick som systemdokumentationen ska ge framgår direkt av bo...

arrow_forward
rm

Momsdeklaration

I skatteförfarandelagen som infördes 2012 ändras en del definitioner och begrepp. Begreppet skattedeklaration behålls som samlingsbegrepp i Skatteförfarandelagen samtidigt som två nya begrepp införs, nämligen arbetsgivardeklaration och mervärdesskattedeklaration. I Rätt Moms används det samlade beg...

arrow_forward
rb

Delning

Delning är en uppdelning av tillgångar och skulder i ett aktiebolag till två separata aktiebolag. Den aktiebolagsrättsliga termen är delning, men delning benämns ofta även Fission. Delning regleras i aktiebolagslagens 24:e kapitel. Förfarandet är i princip en spegelbild av lagens regler om fusio...

arrow_forward
rs

Överlåtelse av pensionsförsäkring

Definition En överföring av hela försäkringskapitalet till en ny försäkring hos samma eller annan försäkringsgivare. Lagrum 58 kap. 18 § IL Kommentar Det finns sedan ett antal år en möjlighet att flytta en pensionsförsäkring mellan försäkringsgivare utan att detta ses som en utbetalning av pen...

arrow_forward
rl

Nystartsjobb

Nystartsjobb är ett nytt ekonomiskt stöd för att stimulera arbetsgivare att anställa personer som av olika skäl varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Lag Bestämmelser om nystartsjobb finns i förordning (2006:1481) om nystartsjobb. En arbetsgivare kan få stöd för nystartsjobb när den anstä...

arrow_forward
rm

Gräsrotsfinansiering

Definition Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering innebär att pengar samlas in från allmänheten till ett visst projekt eller ändamål genom många små eller stora bidrag. Bidragsgivare kan vara både företag och enskilda personer. Det sker ofta via särskilda plattformar på internet. Beskattning Ska...

arrow_forward
rl

Preliminärskatt men ingen lön

Preliminärskatt dras alltid från den kontanta bruttolönen. En anställd kan förutom kontant bruttolön ha olika förmåner, t.ex. bil eller bostad. Värdet på förmånen ingår i den anställdes skatteberäkningsunderlag, men något skatteavdrag kan inte göras från förmånen. Om en anställd har en förmån, t.e...

arrow_forward
rs

Endagsförrättning

Definition Tjänsteresa som inte är förenad med övernattning.

arrow_forward
rs

Försäljningskostnader

Definition Kostnader som uppstår i samband med försäljning av en tillgång. Lagrum 44 kap. 13 § IL Kommentar En intäkt vid avyttring av en kapitaltillgång ska minskas med utgifter som uppkommer i samband med avyttringen. Det kan vara provision, mäklararvode och liknande utgifter. Det är särski...

arrow_forward
rs

Beskattningsbar inkomst

Definition Inkomst som ligger till grund för beskattningen. Lagrum 1 kap. 7 § IL Kommentar Överskott av näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag och avrundas ned till närmaste hela hundratal; detta är den beskattningsbara inkomsten. Det är väldigt ovanligt att juridiska personer har allmä...

arrow_forward
Visar 2541 till 2550 av 5129 träffar.