Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Egenupprättad verifikation

Som huvudregel ska ett företag använda mottagna uppgifter om affärshändelsen som verifikation, se 5 kap. 6 § BFL. Om företaget inte har tagit emot någon uppgift om affärshändelsen ska företaget enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.2 självt sammanställa en verifikation. Exempel som ges i kommentaren är att f...

arrow_forward
rs

Egenföretagare

Definition Egenföretagare kallas en fysisk person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag. Kommentar En egenföretagare enligt ovan är personligt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från den som driver verksamhet i ett aktiebolag. Med begreppet egenföretagare b...

arrow_forward
rl

Eget bröllop

Permission, kort ledighet med bibehållen lön, regleras i kollektivavtal.

arrow_forward
rs

Elcertifikat

Definition Ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förnybar el har producerats enligt kraven i lagen om elcertifikat. Lagrum 17 kap. 22 a § och 29 kap. IL lagen om elcertifikat Kommentar Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el h...

arrow_forward
rb

Elektronisk bolagsstämma

arrow_forward
ra

Endomarsits i tingsrätten

Antalet domare i tingsrätten vid tvistemål har tidigare vanligen varit tre. Tingsrätten är domför med en eller tre domare vid huvudförhandling i tvistemål. I vissa fall kan dock målen anses vara av enklare beskaffenhet och skulle därmed kunna avgöras av en domare. Sedan den 1 juli 2016 gäller att t...

arrow_forward
rs

Engångsbelopp

Definition Ersättning från en arbetsgivare som betalas ut utan regelbundenhet. Kommentar Engångsbelopp kan t.ex. vara utbetalning av retroaktiv lön, avgångsvederlag eller bonus som utbetalas en eller ett par gånger per år. Som engångsbelopp räknas även semestertillägg för 21 semesterdagar eller f...

arrow_forward
rr

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda är enligt K3 punkt 28.2 alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda. Ersättningar till anställda inkluderar löner, bonus, semester, sociala avgifter, pensioner och andra ersättningar som tillfaller anställda under dera...

arrow_forward
rl

Eurocard

På många företag förser arbetsgivaren de anställda med ett kontokort, t.ex. Eurocard, Mastercard, Visa m.fl. Kontokortet har olika skattemässiga effekter beroende på hur avtalet med kontokortsföretaget är tecknat.

arrow_forward
rs

EUTPD

Definition Standard för dokumentation av internprissättning inom EU. Kommentar I Sverige finns det dokumentationskrav för internprissättning som bygger på OECD:s standard. Dessa måste tillämpas för svenska skattskyldiga och det går inte att hänvsa till EUTPD om inte dokumentationen uppfyller sven...

arrow_forward
Visar 2541 till 2550 av 5043 träffar.