Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Likabehandlingsprincipen

Definition Jämförbara situationer får inte behandlas olika, om det inte finns sakliga skäl för särbehandling. Kommentar Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att principen får dir...

arrow_forward
rs

Licensavgifter/Licensintäkter

arrow_forward
rr

Livförsäkringar

arrow_forward
rl

Litteratur

arrow_forward
ra

Lojalitetsplikt

Definition I alla avtalsförhållanden ska parterna visa varandra lojalitet. Detta är av särskild vikt vid anställningsförhållanden som ofta är av längre karaktär. Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet oavsett om detta verkligen stadgar något om lojalitetsplikt eller inte. Anställningsavtal...

arrow_forward
rl

Livränta

För att underlätta anmälan av arbetsskada finns en webbplats där anmälan kan göras www.anmalarbetsskada.se. Informationen förs sedan vidare till berörda instanser. Företagets skyddsombud ska också delges en kopia av anmälan. Efter anmälan gör Försäkringskassan en utredning om skadan ska klassas so...

arrow_forward
rs

Livsvarig pension

Definition En pension som betalas ut så länge som den försäkrade lever.

arrow_forward
rs

Logikostnader

arrow_forward
rl

Lön i utländsk valuta

Ibland betalar en arbetsgivare ut lön i utländsk valuta till anställda som bor och arbetar i Sverige. Vid löneberedning och beräkning av preliminärskatt måste lönen räknas om till svenska kronor och den valutakurs som då är aktuell blir den som används vid omräkningen. På den anställdes lönespecif...

arrow_forward
rl

Löneartsplan

Det finns ett stort antal lönesystem från olika leverantörer. Lönesystemen är av olika storlek och anpassade för olika branscher och organisationer. De flesta lönesystem är uppbyggda med likartade funktioner och register, t.ex. register över anställda. Det register som man kan kalla ”hjärtat” i l...

arrow_forward
Visar 2531 till 2540 av 5043 träffar.