Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Gräsrotsfinansiering

Definition Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering innebär att pengar samlas in från allmänheten till ett visst projekt eller ändamål genom många små eller stora bidrag. Bidragsgivare kan vara både företag och enskilda personer. Det sker ofta via särskilda plattformar på internet. Beskattning Ska...

arrow_forward
rr

Noter fusion

Ett företag som övertagit ett annat företag genom fusion ska enligt BFNAR 2020:5 punkt 4.1 dels lämna upplysning om att detta allmänna råd har tillämpats, dels beskriva hur de övertagna tillgångarna och skulderna har värderats. Ett större företag ska enligt punkt 4.2 i not för vart och ett av de fö...

arrow_forward
rl

Preliminärskatt men ingen lön

Preliminärskatt dras alltid från den kontanta bruttolönen. En anställd kan förutom kontant bruttolön ha olika förmåner, t.ex. bil eller bostad. Värdet på förmånen ingår i den anställdes skatteberäkningsunderlag, men något skatteavdrag kan inte göras från förmånen. Om en anställd har en förmån, t.e...

arrow_forward
rs

Endagsförrättning

Definition Tjänsteresa som inte är förenad med övernattning.

arrow_forward
rs

Försäljningskostnader

Definition Kostnader som uppstår i samband med försäljning av en tillgång. Lagrum 44 kap. 13 § IL Kommentar En intäkt vid avyttring av en kapitaltillgång ska minskas med utgifter som uppkommer i samband med avyttringen. Det kan vara provision, mäklararvode och liknande utgifter. Det är särski...

arrow_forward
rs

RIT-avdrag

arrow_forward
rs

Beskattningsbar inkomst

Definition Inkomst som ligger till grund för beskattningen. Lagrum 1 kap. 7 § IL Kommentar Överskott av näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag och avrundas ned till närmaste hela hundratal; detta är den beskattningsbara inkomsten. Det är väldigt ovanligt att juridiska personer har allmä...

arrow_forward
rm

Redovisningsvaluta

arrow_forward
rm

Offentlig sektor

arrow_forward
rm

Hyreskontrakt

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den momsen blir istället en kostnad. För att undvika att momsen ska blir en kostnad finns best...

arrow_forward
Visar 2521 till 2530 av 5129 träffar.