Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Glasögon

arrow_forward
rl

GPS-navigator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas. En GPS-navigator kan under vissa förhållanden betraktas som ett arbetsredskap.

arrow_forward
rb

Handelsbolag

Definition Ett handelsbolag är en bolagsform där minst två personer har ingått ett avtal i syfte att tillsammans bedriva näringsverksamhet i bolagsform som registrerats i handelsregistret. Det finns flera grundläggande egenskaper i ett handelsbolag: det ska vara fråga om två eller flera personer...

arrow_forward
rs

Handel med fastigheter

Definition Verksamhet som går ut på att köpa och sälja fastigheter med vinstsyfte. Lagrum 27 kap. IL Kommentar I 27 kapitlet IL finns regler som gäller för dem som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Det finns ingen särskild definition för vad som avses med handel med fastigh...

arrow_forward
rr

Handdukar, pappershanddukar

Löpande bokföring Företagets utgifter för handdukar, pappershanddukar etc. redovisas utifrån användningsområdet. Om handdukarna används för städning, fönsterputsning och annan lokalvård redovisas inköpsutgiften som lokalstädning, renhållning och städning på konto 5060 Städning och renhållning. I an...

arrow_forward
rr

Homestaging/homestyling

arrow_forward
ra

Huvudorganisation

Definition Med huvudorganisation menas de högsta organisationerna på respektive sida på arbetsmarknaden. Dessa är sammanslutningar av förbund. LO och Svenskt Näringsliv är två mycket kända huvudorganisationer på den privata sektorn. Huvudorganisationer har stadgemässigt inte behörighet att träffa ...

arrow_forward
rs

Hyrbilskostnader

arrow_forward
rl

Ideell förening

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening som den anställde är medlem i.

arrow_forward
rr

IFRS for SMEs

IASB publicerade 2009 en separat standard för finansiell rapportering i icke-noterade företag (ofta benämnda SME på engelska, dvs Small and Medium-sized Enterprises).

arrow_forward
Visar 2501 till 2510 av 5043 träffar.