Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Konsignation

arrow_forward
rm

Bilersättning

arrow_forward
rs

Växa-stöd

Definition Anställningsstöd för enmansföretag Lagrum Lagen om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag Kommentar Växa-stödet ges till enmansföretag som inte tidigare haft några anställda. Om ett enmansföretag anställer en person ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 % betalas b...

arrow_forward
rs

Varumärken

arrow_forward
rs

Betalkort

arrow_forward
rr

Bevakning

Företagets utgifter för att anlita vaktbolag/väktare - t.ex. nattvakter för bevakning av företagets lokaler - redovisas som bevakningskostnader. Ersättning för bevakning utförd av egen personal redovisas däremot som löner i posten Personalkostnader eller fördelat per funktion. Till bevakningskostna...

arrow_forward
rs

Lex Asea

Definition Gör det möjligt att dela ut aktier i dotterbolag utan skattekonsekvens. Lagrum 17 kap. 6-7 §§, 24 kap. 3 § och 42 kap. 16 § IL Kommentar Lex Asea innebär en möjlighet för ett marknadsnoterat moderbolag att överföra ett dotterbolag till ägarna. Hela dotterbolaget måste delas ut och ut...

arrow_forward
rs

Inställelseresor

Definition En resa i samband med att man tillträder eller frånträder ett uppdrag eller en anställning. Lagrum 11 kap. 26 a § IL 11 kap. 13 § SFL Kommentar Om man erhåller ersättning för en inställelseresa är ersättningen normalt skattepliktig. Ersättningen är dock skattefri om ingen annan er...

arrow_forward
rl

Bensinkort

En anställd som har en bilförmån kan antingen betala bensinen själv och få ersättning för tjänstekörning, eller så kan arbetsgivaren stå för bensinkostnaden och den anställde förmånsbeskattas för sin privata körning.

arrow_forward
rr

Egna aktier

I vilka fall ett aktiebolag får respektive inte får förvärva egna aktier samt vad som gäller vid ogiltiga förvärv av egna aktier behandlas i 19 kap. ABL. Enligt 19 kap. 1 § ABL får ett aktiebolag inte teckna egna aktier. Ett aktiebolag får endast i undantagsfall förvärva egna aktier. Dessa undantag...

arrow_forward
Visar 2501 till 2510 av 5129 träffar.