Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Öppet yrkande

Definition Ett så tydligt yrkande att Skatteverket inte behöver ställa några kompletterande frågor för att kunna fatta beslut. Lagrum 40 kap. 1 § och 49 kap. 5 § SFL Kommentar När man lämnar in en deklaration eller när man vill ompröva eller överklaga ett beslut är det viktigt att det finns m...

arrow_forward
rr

Överföring räkenskapsinformation

Ett företag får enligt 7 kap. 6 § BFL överföras räkenskapsinformation från en typ av material till en annan om detta görs på ett betryggande sätt. Vanligt är överföring av pappersdokument (fakturor, kvitton etc) till en digital version genom skanning eller fotografering. Den nya versionen utgör räk...

arrow_forward
rb

Överskjutande fondaktierätter och teckningsrätter

Definition Överskjutande fondaktierätter och teckningsrätt är sådana rätter vid fondemission och nyemission av aktier som inte motsvarar en hel aktie. På grund av att aktier är odelbara måste överskjutande rätter sammanföras eller hanteras på annat sätt. Försäljning av överskjutande rätter får sk...

arrow_forward
rr

Överskådlighet

Bokslut Årsredovisningen ska enligt 2 kap. 2 § ÅRL upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

arrow_forward
rr

Övertagande bolag

Med begreppet övertagande bolag avses det bolag som genom fusionen övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder.

arrow_forward
rs

Överta periodiseringsfond

arrow_forward
rs

Överskott på skattekonto

arrow_forward
rl

Eget bröllop

Permission, kort ledighet med bibehållen lön, regleras i kollektivavtal.

arrow_forward
rs

Avskattning

Definition Att ta upp marknadsvärdet till beskattning i samband med en karaktärsförändring av tillgången. Lagrum 25 a kap. 25 §, 41 kap. 6 §, 48 a kap. 11 a § och 58 kap. 19 a § IL Kommentar När en tillgång ändrar skattemässig karaktär ska det ofta ske en avskattning. Detta på grund av att ti...

arrow_forward
rr

Leasingdeposition

arrow_forward
Visar 2491 till 2500 av 5043 träffar.