Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Sjukvård

Sjukvård är till stor del momsfri. Det gäller oavsett om vården ges vid ett sjukhus eller av någon med legitimation, t.ex. läkare vid en privat mottagning. Reglerna för momsfri försäljning av vårdtjänster har ändrats under 2018. Bakgrunden till det är Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 20...

arrow_forward
rm

Hemdator

Definition Mellan 1998-2006 fanns den s.k. hemdatorreformen där syftet var att öka den allmänna datorkunskapen hos de anställda. En arbetsgivare kunde köpa in hemdatorer för de anställdas privata bruk utan att de anställda eller arbetsgivaren drabbas av förmånsbeskattning vid inkomstbeskattningen e...

arrow_forward
rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rl

Bruttolöneavdrag

arrow_forward
rs

Aktier

Definition Andelar i ett aktiebolag. Kommentar För att kunna ta ställning till hur en vinst eller förlust vid avyttring av aktier ska klassificeras skatterättsligt är det viktigt att veta om aktierna är kapitalplaceringsandelar, näringsbetingad andel eller lagertillgångar. En vinst vid en försä...

arrow_forward
rr

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Stödet kan sökas fr...

arrow_forward
rr

Balanserade utgifter

Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är av betydande värde för rörelsen under kommande år, får dessa utgifter tas upp i balansräkningen, dvs. aktiveras som s.k. balanserade utgifter. Forskning får aldrig tas upp som tillg...

arrow_forward
rb

Aktieutdelning

arrow_forward
rr

Parkeringsavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda u...

arrow_forward
rr

Avdragsgilla kostnader

Löpande bokföring Samtliga affärshändelser ska enligt 4 kap. 1 § BFL bokföras, men alla bokförda utgifter/kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla, ej avdragsgilla kostnader. Vad som är avdragsgillt, dvs. vad som får dras av i inkomstslaget näringsverksamhet, framgår av 16 kap IL, se Rätt Skatt...

arrow_forward
Visar 241 till 250 av 5043 träffar.