Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Dagordning på bolagsstämma

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på en bolagsstämma. Förslag till dagordningEtt förslag till dagordning ska ingå i Kallelse till bolagsstämma. Det är styrelsen som utfärdar kallelsen och som även sätter ihop förslaget till dagordning. I...

arrow_forward
rs

Valutatermin

arrow_forward
rs

Överta periodiseringsfond

arrow_forward
rr

Utredningar

Företagets utgifter för köpta utredningar av olika slag kan bokföras som konsultarvoden eller köpta tjänster. Avser utredningen en marknadsundersökning bokförs utgifterna vanligen som reklamkostnader, reklam. Utredningar av mer teknisk natur eller som avser forskning bokförs som forsknings- och utv...

arrow_forward
ra

Skyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ansvara för arbetsmiljön. För att uppnå en god arbetsmiljö är det viktigt att samverkan sker mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetstagarnas representant för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet som det också ...

arrow_forward
rb

Verksamhetsföremål

Definition Verksamhetsföremålet är den obligatoriska beskrivningen av bolagets affärsverksamhet i aktiebolagets bolagsordning. Det är en av de tvingande delar som ska finnas med i en bolagsordning. Aktiebolagen föreskriver alltså att bolagsordningen ska innehålla information om ”föremålet för bolag...

arrow_forward
rm

Mängdrabatt

arrow_forward
rr

Resultaträkning K4 (IFRS)

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernredovisning lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna i ÅRL tillämpas i moderföretaget. Enligt IFRS utgör resultaträkningen en delmängd av Rap...

arrow_forward
rs

Överskott på skattekonto

arrow_forward
rs

Marknadsnoterad

Definition Antingen handel på en reglerad marknad, eller kontinuerlig, allmän notering av marknadsmässig omsättning. Lagrum 48 kap. 5 § IL Kommentar Om ett värdepapper är marknadsnoterat eller inte avgörs genom att man tillämpar bestämmelsen i 48 kap. 5 § IL. Det är inte bara reglerade marknade...

arrow_forward
Visar 2481 till 2490 av 5043 träffar.