Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Utfört arbete

När intäktsredovisning av utfört arbete ska göras måste företaget fastställa vilket arbete som ska vara utfört för att arvodet ska erhållas och om detta är utfört. Först då får ett arvode intäktsredovisas som ett fastställt arvode för att faktura skickats, ett upplupet arvode för att faktura inte h...

arrow_forward
rb

Kontrollbalansräkning

Definition Kontrollbalansräkning är en särskild typ av balansräkning som måste upprättas i situationer när ett aktiebolag hotas av tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Eftersom redovisning i allmänhet har en relativt konservativ värdering av tillgångar (bland annat på grund av den så kallad...

arrow_forward
rr

Svinn

arrow_forward
rl

Folkpension

arrow_forward
ra

Häktning

arrow_forward
rr

Delsystem

arrow_forward
rr

Kollektiv värdering

En kollektiv värdering innebär ett avsteg från en värdering post för post och är i många fall uttryckligen tillåten enligt god redovisningssed. Exempel är värdering av varulager enligt först-in-först-ut eller till vägda genomsnittspriser. Se exempelvis K2 punkt 12.3.

arrow_forward
rr

Kreditrisk

K4-regler Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras kreditrisk som risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust. Detta utvecklas vidare i IFRS 9.

arrow_forward
rr

Koncessioner

Löpande bokföring Företagets utgifter för koncessioner/koncessionsrättigheter, t.ex. brytningsrätt i gruva, oljeprospekteringsrätt, TV-kanalsändningsrätt eller rätt att idka tågtrafik, ska precis som t.ex. förvärvade patent och varumärken skrivas av för värdeminskning över den beräknade nyttjandepe...

arrow_forward
rr

Nollinslag

arrow_forward
Visar 2481 till 2490 av 5129 träffar.