Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Försäljning av varor

arrow_forward
rl

Medeltimförtjänst

Avtal När en anställd är avlönad med timlön, d.v.s. lön betalas för de timmar en anställd arbetar under avräkningsperioden, är timlönen ofta kombinerad med en rörlig lön, t.ex. ackord, provision eller bonus. När semesterlön eller sjuklön ska räknas ut för den här typen av löneförmåner, måste hänsy...

arrow_forward
rb

Minoritetsutdelning

Definition Minoritetsutdelning är en rätt för minoritetsaktieägare att begära vinstutdelning i aktiebolag. Minoritetsutdelning är en del av Minoritetsskyddet som sätter gränser för majoritetsaktieägarens bestämmande inflytande över ett bolag. Minoritetsutdelning skyddar mot så kallade utsvältnin...

arrow_forward
rl

Reseförsäkringar

För anställd som reser på tjänsteresa betalar i allmänhet arbetsgivaren en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar vanligen, ansvarsskada, dödsfallsersättning, hemresekostnad, kostnader vid sjukdom och olycksfall m.m. Reseförsäkringen är en skattefri förmån för den anställde. Det kan vara svårt...

arrow_forward
ra

Rörlig lön

Särskilt avtal Generellt för rörlig lön är att den utgör en del av, eller ibland hela, det vederlag arbetsgivaren utger till arbetstagaren för utfört arbete. Vanligtvis skrivs det in i anställningsavtalet att rörlig lön av något slag utgår enligt särskilt avtal, normalt en bilaga till anställningsa...

arrow_forward
rr

SIC

Uttalanden från Standards Interpretations Committee och en del av regelverket IFRS. Uttalanden görs numera av IFRS Interpretations Committee. Idag (december 2021) finns följande uttalanden i form av SIC: SIC 7 Införande av euro SIC 10 Statliga stöd - inget uttryckligt samband med företa...

arrow_forward
rr

Olja

Löpande bokföring Företagets utgifter för bränsle i form av eldningsolja, gas, fjärrvärme, ved, torv etc. särredovisas i olika kontogrupper beroende på om bränslet avser företagets egen fastighet (kontogrupp 51) eller verksamhetens drift (kontogrupp 53). Om bränslet i stället utgörs av bensin och o...

arrow_forward
rl

Elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivaren tillhandahåller elektronisk utrustning som mobiltelefon eller läsplatta, bärbar dator, mobilt bredband och router för att arbetstagarna ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det har även blivit vanligare med distansarbete. Samtidigt har utvecklinge...

arrow_forward
rr

VA-avgift/vatten och avlopp

Företagets utgifter för vatten och avlopp redovisas i olika kontogrupper beroende på om det gäller hyrd lokal, egen fastighet respektive drift. Om avgifterna ingår i lokalhyran, hyra av lokal. Löpande bokföring Exempel på konton som debiteras för utgifter för vatten och avlopp (BAS 2022): 5040 Vat...

arrow_forward
rr

Utfört arbete

När intäktsredovisning av utfört arbete ska göras måste företaget fastställa vilket arbete som ska vara utfört för att arvodet ska erhållas och om detta är utfört. Först då får ett arvode intäktsredovisas som ett fastställt arvode för att faktura skickats, ett upplupet arvode för att faktura inte h...

arrow_forward
Visar 2471 till 2480 av 5129 träffar.