Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Upphovsmannakonto

Definition Insättning på upphovsmannakonto är en skattemässig reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av upphovsrättsliga intäkter. Lagrum 32 kap. IL Kommentar För kulturarbetare är det inte ovanligt att intäkterna är mycket oregelbundna. Det kan också ta lång tid mellan det att...

arrow_forward
rs

Utländsk delägarbeskattad juridisk person

arrow_forward
rs

Vesting

Definition Amerikanskt uttryck för den tidpunkt när en personaloption för första gången kan utnyttjas för förvärv av aktier.

arrow_forward
rs

Äkta bostadsföretag

Definition En ekonomisk förening eller aktiebolag som uppfyller kraven på att vara ett privatbostadsföretag. Lagrum 2 kap. 17 § och 39 kap. 25-27 §§ IL Kommentar Under avsnittet privatbostadsföretag finns en redogörelse för hur man avgör om den ekonomiska föreningen eller aktiebolaget uppfyller...

arrow_forward
rr

Kontantinköp

Till kontantinköp räknas både inköp som betalas med kontanter och med check, check/checkkredit/checkräkningskredit eller kontokort.

arrow_forward
ra

Konkurrensklausul

För avtal i allmänhet gäller att avtalsparterna är skyldiga att visa lojalitet mot varandra. Detta betyder att de inte får vidta åtgärder som skadar avtalsmotparten. Denna skyldighet gäller i särskilt hög grad anställningsavtal som ofta är av lång varaktighet och inrymmer klara personliga inslag. ...

arrow_forward
ra

Lojalitetsplikt

Definition I alla avtalsförhållanden ska parterna visa varandra lojalitet. Detta är av särskild vikt vid anställningsförhållanden som ofta är av längre karaktär. Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet oavsett om detta verkligen stadgar något om lojalitetsplikt eller inte. Anställningsavtal...

arrow_forward
rb

Sluten omröstning

Definition Sluten omröstning är en typ av omröstning där deltagarna i beslutet inte ser vad andra deltagare röstar genom att någon form av individuella röstbevis används. Det normala är att omröstningar på bolagsstämma sker genom öppen omröstning. Vid bolagstämma genomförs en sluten omröstning om...

arrow_forward
rr

Investmentföretag

Ett investmentföretag definieras i kapitel 1 artikel 2 i Redovisningsdirektivet som företag som uteslutande har till föremål för sin verksamhet att placera sina medel i olika värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar i det enda syftet att sprida investeringsriskerna och låta aktie- och ande...

arrow_forward
rr

Balansräkning ÅRL

Följande uppställningsform för balansräkningen enligt ÅRL återfinns i bilaga 1 till ÅRL: BALANSRÄKNING Tillgångar Tecknat men ej inbetalt kapital AnläggningstillgångarI. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, lice...

arrow_forward
Visar 2461 till 2470 av 5043 träffar.