Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Kammarrätt

arrow_forward
rm

Delningsprincipen

Om försäljning sker av flera olika varor och tjänster som är från varandra klart avskiljbara, ska beskattningsunderlaget delas upp enligt den s.k. delningsprincipen. När delningsprincipen inte går att tillämpa får en huvudsaklighetsbedömning göras. Det innebär att reglerna om t.ex. skatteplikt, und...

arrow_forward
rm

Kommun

Momsbeskattningen kan sammanfattas enligt följande: Del av kommunen Momsbeskattning Kommun Myndighetsutövning beskattas ej Utåtriktad offentlig verksamhet beskattas om skattskyldighet föreligger Avdragsgill moms avseende utåtriktad verksamhet redovisas i skattedeklarationen Ersättni...

arrow_forward
rm

Koncern

I momshänseende finns ingen koncernbeskattning utan transaktioner mellan bolag i en koncern ska hanteras som mellan fristående företag. Det enda specialfallet är om det finns en s.k. gruppregistrering. Beskattning En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterföretag. Ur ett momsp...

arrow_forward
rm

Konferenstjänst

arrow_forward
rm

Koncerntjänst

arrow_forward
rm

Konstnär

arrow_forward
rm

Kostnadsersättning

Definition Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. rese- och kostnadsersättningar av olika slag, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste...

arrow_forward
rm

Mängdrabatt

arrow_forward
rm

Marknadsvärde

arrow_forward
Visar 2451 till 2460 av 5043 träffar.