Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Ombud

arrow_forward
rs

Företagshälsovård

Definition En oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Lagrum 16 kap. 23 § IL Kommentar Företagshälsovård är en skattefri förmån för de anställda och kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. Företagshälsovårdens huvudsakliga uppgift är att bedriva ett förebyggand...

arrow_forward
rm

Felaktig moms i faktura

Definition En vanlig fråga är hur man hanterar felaktigt debiterad moms i en faktura. Frågan som uppstår är dels om den felaktigt debiterade momsen ska betalas in till staten av säljaren och dels om momsen är avdragsgill för köparen. Frågan var under många år delvis oreglerad i svensk momslag och e...

arrow_forward
rs

Tävlingsvinst

Definition Vinst t.ex. i idrottstävlingar och andra priser som avser någon form av prestation. Lagrum 8 kap. 4 § IL Kommentar Tävlingsvinster är skattefria om de - inte hänför sig till anställning eller uppdrag, - inte består av kontanter eller liknande, och - avser minnesföremål eller ha...

arrow_forward
rs

Likartad verksamhet

arrow_forward
rr

Redovisningskostnader

Begreppet används ofta när ett företag anlitar extern hjälp för sin redovisning och kan omfatta exempelvis löpande bokföring, lönehantering, bokslut och årsredovisning. I BAS 2022 används konto 6530 Redovisningstjänster.

arrow_forward
rr

Fastigheter, försäljning

Löpande bokföring Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Det redovisade anskaffningsvärdet på fastigheten (byggnader, mark, markanläggning, markinventarier och byggnadsinventarier) krediteras respektive konto i kontogrupp 11 och eventuellt konto 1222 B...

arrow_forward
rm

Reseersättning

Definition Vid vidarefakturering av utlägg, t.ex. rese- och kostnadsersättningar av olika slag, uppkommer ofta frågan om moms ska debiteras och till vilken skattesats. I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i redovisningshänseende eller i det vanliga språkbruket. Ett företag måste...

arrow_forward
rm

Reklamtjänst

Reklam och annonsering är tjänster i momshänseende. Beskattning sker på olika sätt beroende på om köparen t.ex. är ett företag (B2B) eller en privatperson (B2C) och om köparen finns i Sverige, inom EU eller i land utanför EU. Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till e...

arrow_forward
rr

Komponent, uppdelning i

I RedU 13 finns ett antal steg för att dela upp tillgångar i komponenter: Dela upp fastigheten i byggnad respektive mark. Fördelning av värdet till markanläggning samt byggnadsinventarier och markinventarier. Av återstoden fördelas redovisat värde per komponent och nyttjandeperiod per komponent...

arrow_forward
Visar 2441 till 2450 av 5129 träffar.