Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Preferensaktier

Definition Preferensaktier är ett Aktieslag där aktierna har företräde (preferens) framför övriga aktieslag till ekonomiska rättigheter i aktiebolaget. Preferensaktieägare har alltså förtur till bolagets avkastning. I det fall ett aktiebolag har preferensaktier kallas övriga aktier stamaktier. E...

arrow_forward
rs

Reservering

arrow_forward
rr

Kontantfaktura

Kontantfaktura är ett vedertaget begrepp som av Skatteverket definieras som en faktura som ett företag upprättar och samtidigt tar kontant betalt för vid försäljningstillfället (se även prop. 2006/07:105 s. 105). En annan vanlig benämning är kontantnota. Kontantfakturans innehåll styr om företaget ...

arrow_forward
rs

Reseförsäkring

arrow_forward
rs

Marknadsföring

arrow_forward
rs

Återbetalning av lön

Definition När en anställd återbetalar felaktigt utbetald lön till arbetsgivaren. Kommentar Återbetalning av lön t.o.m. 2018 En återbetalning av felaktigt utbetald lön ska vanligtvis påverka det beskattningsår för den anställde då den felaktiga utbetalningen gjordes. Om arbetsgivaren upptäcker ...

arrow_forward
rr

Överlåtande bolag

Med begreppet överlåtande bolag avses det bolag som upplöses i samband med en fusion.

arrow_forward
rr

Offentliggörande, årsredovisning (ÅRL)

Bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisning (ÅRL) återfinns i 8 kap. ÅRL. Registreringsmyndighet är Bolagsverket förutom för stiftelser där tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 1 § SL är registreringsmyndighet. Tidpunkt för ingivande till registreringsmyndigheten (8 kap. 3 § ÅRL): Aktiebolag:...

arrow_forward
rb

Investmentbolag

Definition Ett investmentföretag (investmentbolag) är ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer ...

arrow_forward
rb

Närstående

Definition En närstående är en fysisk eller juridisk person som har släktband eller rättsliga band till ett bolag eller dess befattningshavare som ger eller kan ge ett inflytande över bolagets beslutsprocesser. Bolags mellanhavanden med närstående är ofta reglerade på olika sätt eftersom det finns ...

arrow_forward
Visar 2431 till 2440 av 5043 träffar.