Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Splittringsförbudet

Definition Splittringsförbudet innebär att en enskild aktie består av en odelbar samling rättigheter som inte kan splittras eller innehas av skilda personer.

arrow_forward
ra

Särskilt högriskskydd

Reglerna om särskilt högriskskydd finns i sjuklönelagen (1991:1047). Det särskilda högriskskyddet syftar till att skydda vissa arbetstagare mot stora inkomstförluster. I vissa fall kan arbetsgivaren få ersättning för sina kostnader för sjuklönen till arbetstagaren. Särskilt högriskskydd beslutas a...

arrow_forward
rl

Lön i utländsk valuta

Ibland betalar en arbetsgivare ut lön i utländsk valuta till anställda som bor och arbetar i Sverige. Vid löneberedning och beräkning av preliminärskatt måste lönen räknas om till svenska kronor och den valutakurs som då är aktuell blir den som används vid omräkningen. På den anställdes lönespecif...

arrow_forward
rs

Fondförsäkring

Definition En försäkring där försäkringstagaren själv kan välja hur kapitalet placeras. Lagrum 58 kap. 15 § IL

arrow_forward
ra

Korttidsarbete

Definition Korttidsarbete är ett begrepp som ofta används synonymt med permittering. Enligt lag har arbetsgivare i vissa fall rätt till stöd vid korttidsarbete. Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver närin...

arrow_forward
rr

Elektroniska tjänster

Beskattning Nya regler om moms på elektroniska tjänster (e-tjänster) infördes den 1 januari 2015. Se uppslagsordet Elektronisk tjänst i Rätt Moms.

arrow_forward
rs

Olovlig utdelning

Definition En utdelning som står i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Kommentar Även om en utdelning är olovlig ska den behandlas som en vanlig aktieutdelning när det gäller beskattningen.

arrow_forward
rm

VAT-nummerkontroll

Definition VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer.VAT är en förkortning för ”Value Added Tax” och betyder mervärdesskatt. VAT-numret måste användas vid handel med vara inom EU. Däremot kan person- och organisationsnumret användas vid handel inom Sverige om det av fakturor klart framgår att det ...

arrow_forward
rm

”Spindel”

arrow_forward
rr

Ingångsbalansräkning

En balansräkning per tidpunkt för övergång till K3.

arrow_forward
Visar 2431 till 2440 av 5129 träffar.