Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Kapitalandelsmetoden

Bokslut Företag som exempelvis omfattas av en koncernredovisning som upprättas enligt IFRS får enligt 3 kap. 4 a § ÅRL redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen, dvs i juridisk person, enligt kapitalandelsmetoden (se nedan) om det är förenligt med god redovisningsse...

arrow_forward
rl

Gåvor till ideella organisationer

Avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer borttagen 1 januari 2016.

arrow_forward
rr

Fakturadatummetoden

Utgående moms för bygg- och anläggningstjänster samt varor som omsätts i samband med att en omsättning sker av bygg- och anläggningstjänster kan numera redovisas enligt den s.k. fakturadatummetoden vilket innebär att moms ska redovisas i deklarationen den period då tjänsterna och varorna faktureras...

arrow_forward
rr

Förlopp

Enligt 5 kap. 1 § BFL ska affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens...

arrow_forward
ra

Sanktionsdirektivet

Sverige har infört Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, det så kallade sanktionsdirektivet. Det föreligger numera ett straffrättsligt ansvar för arbetsgiv...

arrow_forward
rm

Uppförandeskede

Definition Det finns en möjlighet för en fastighetsägare att, efter ansökan, bli frivilligt skattskyldig under uppförandeskedet, dvs. innan uthyrningen påbörjas. Fastighetsägaren kan då få den ingående momsen återbetald under byggnadstiden. Lagrum 9 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200) Besk...

arrow_forward
rm

Fakturadatummetod

Definition En fakturadatummetod innebär att säljaren ska redovisa den utgående momsen i den månad när fakturan har utfärdats. Om köparen har avdragsrätt för ingående moms så får momsen redovisas i samma ordning som gäller för den utgående momsen hos säljaren. Fakturadatummetoden är ett avsteg frå...

arrow_forward
rr

Export och utförsel

Begreppen import och export avser Sveriges handel med ett land som inte är EU-medlem, s.k. tredje land. Begreppen införsel och utförsel avser Sveriges handel med andra EU-länder. Tullverket administrerar tullhandlingar, tullar, avgifter och skatt i samband med handel med tredje land. Mer informatio...

arrow_forward
rm

Kyrka

arrow_forward
rr

Provisionsbaserat uppdrag

K2-regler Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster, se punkt 6.9. K-årsbokslut Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras v...

arrow_forward
Visar 2421 till 2430 av 5129 träffar.