Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kreditavgifter

Kreditavgifter i samband med check-, giro- eller byggnadskrediter behandlas i företagets bokföring som räntekostnader. Även aviseringsavgifter behandlas som kreditavgifter och bokförs som räntekostnader. Kreditavgiften utgår i viss procent av det beviljade kreditbeloppet (limiten) och uttas från ko...

arrow_forward
rm

Omräkningskurs

arrow_forward
rl

Studieledighet

En anställd som vill studera har rätt att vara tjänstledig från sitt ordinarie arbete för att studera. Kanske för att komplettera grundskole- eller gymnasiekompetens, eller kanske för att skaffa sig en helt ny utbildning. Lag Det är i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildn...

arrow_forward
rl

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Statslåneräntan fastställts av Riksgälden varje torsdag och gäller sedan från och med fredagen till och med torsdagen i veckan därpå då en ny statslåneränta fastställs. Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknads...

arrow_forward
rr

Vägtrafikskatt

Företagets utgifter för vägtrafikskatt (fordonsskatt) för sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader i kontoklass 4 eller 5. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda konto 5612 Försäkring och skatt för personb...

arrow_forward
rr

Trepartshandel

Se uppslagsordet Trepartshandel i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Transportmedel

arrow_forward
rb

Vinstandelslån

Definition Vinstandelslån är ett lån som ett aktiebolag tar upp med villkor att räntan är helt eller delvis beroende av bolagets ekonomiska resultat, det vill säga räntebetalning sker på annat sätt än med ett procentuellt eller nominellt belopp. Eftersom räntan (avkastningen) är beroende av bolag...

arrow_forward
ra

Existensminimum

Har arbetsgivaren en fordran på arbetstagaren kan denna fordran under vissa förutsättningar kvittas mot arbetstagarens lönefordran. Kvittning Frivillig kvittning, dvs. med arbetstagarens medgivande, är alltid tillåten. Möjligheterna till tvungen kvittning är däremot begränsade. En inskränkning är...

arrow_forward
rr

Fallskärmsavtal

Fallskärmsavtal är i folkmun en vanlig benämning på avgångsvederlag.

arrow_forward
Visar 2421 till 2430 av 5043 träffar.