Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Dagordning

Definition Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på ett möte. Den föreslagna dagordningen bör ingå i kallelsen till ett möte och blir därmed bestämmande för vad som kan behandlas på mötet. I bolagsrätten förekommer dagordningen främst vid två möten, Dag...

arrow_forward
rs

Expansionsfondsskatt

Definition Skatt som tas ut vid avsättning till expansionsfond. Lagrum 34 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL Kommentar Skatten uppgår till 20,6 procent och betalas tillbaka i samband med återföring av expansionsfonden. Expansionsfondsskatten har sänkts från 22 procent till 20,6 procent fr.o.m. det b...

arrow_forward
rr

Minoritetsintresse

K3-regler Minoritetsintresse är enligt punkt 9.5A ett innehav utan bestämmande inflytande enligt inflytande i 7 kap. 9 § ÅRL. Minoritetsintressen ska enligt punkt 9.6 i koncernbalansräkningen redovisas separat inom eget kapital. Minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas i direk...

arrow_forward
rl

Kollektivavtal

Kollektivavtalet anger de allmänna anställningsvillkoren inom respektive bransch på den svenska arbetsmarknaden. Ett kollektivavtal betyder att arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden har kommit överens om de allmänna anställningsvillkoren. Kollektivavtalsförhandlingar sker ofta mellan oli...

arrow_forward
rr

Sammanträdeskostnader

Det finns inget gemensamt konto för sammanträdeskostnader - t.ex. avseende marknadsföringsmöten, personalmöten, styrelsemöten, bolagsstämmor - utan utgifterna särredovisas på berörda utgiftskonton. Angående lokalhyra för sammanträdet, hyra av lokal.

arrow_forward
rr

Mattor

Löpande bokföring Företagets utgifter för mattor - t.ex. gångmattor, dörrmattor, heltäckningsmattor - särredovisas beroende på om de avser hyrda lokaler eller företagets egen fastighet, lokaltillbehör. Angående tvätt och rengöring av mattor, tvätt av mattor, gardiner, handdukar.

arrow_forward
rb

Splittringsförbudet

Definition Splittringsförbudet innebär att en enskild aktie består av en odelbar samling rättigheter som inte kan splittras eller innehas av skilda personer.

arrow_forward
rs

Årets skatt

arrow_forward
rb

Successivbildning

Definition Successivbildning är en föråldrad modell för att bilda ett aktiebolag där grundtanken var att stiftarna först upprättade en stiftelseurkund och bolagsordning och därefter försökte värva aktieägare till bolaget. Därefter sammankallades till en konstituerande bolagsstämma enligt gängse kal...

arrow_forward
ra

Särskilt högriskskydd

Reglerna om särskilt högriskskydd finns i sjuklönelagen (1991:1047). Det särskilda högriskskyddet syftar till att skydda vissa arbetstagare mot stora inkomstförluster. I vissa fall kan arbetsgivaren få ersättning för sina kostnader för sjuklönen till arbetstagaren. Särskilt högriskskydd beslutas a...

arrow_forward
Visar 2411 till 2420 av 5129 träffar.