Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Avtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingar handlar typiskt sett om hur stor löneökningen ska vara under den kommande kollektivavtalsperioden. Dessa förhandlingar gäller många anställda och flera branscher kan förhandla samtidigt. Förhandlingarna brukar uppmärksammas mycket i massmedia, särskilt om de brutit samman (man s...

arrow_forward
ra

Avtalsstatut

Definition Avtalsstatut (eller som det också benämns: kontraktsstatut, obligationsstatut, lex obligationis och contractus) avser tillämplig lag på avtal. I avtalsförhållanden där parternas nationalitet inte är densamma eller där platsen för utförandet av arbetet är beläget i ett annat land än arbet...

arrow_forward
ra

Avtalsturlista

En avtalsturlista är en kollektivavtalsöverenskommelse som helt eller delvis ersätter turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren tillämpa turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen om inte en avtalsturlista har upprättats. T...

arrow_forward
ra

Äldre arbetstagare

arrow_forward
rb

Auktoriserad revisor

Definition Auktoriserad revisor är en yrkesverksam revisor som har avlagt revisorsexamen och registrerats av Revisorsinspektionen. Krav att ha auktoriserad revisorI aktiebolag som har Revisor, bland annat publika aktiebolag, ska minst en av de revisorer bolagsstämman utser vara auktoriserad revi...

arrow_forward
rb

Avknoppning

Definition Avknoppning kallas det när en del av en verksamhet separeras från ett bolags huvudverksamhet och övergår till att bli en självständig verksamhet under en ny huvudman, till exempel aktieägarna eller externa intressenter. Avknoppning sker både inom näringslivet och den kommunala sektorn...

arrow_forward
ra

Arbetstagare som har fyllt 68 år

Från och med 1 januari 2020 höjdes den så kallade LAS-åldersgränsen från 67 år till 68 år. Det innebär bland annat att en arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år om inte annat följer av lagen om anställningsskydd. Det innebär vidare...

arrow_forward
ra

Arbetstagarkonsult

Arbetstagarkonsult är ett begrepp som förkommer i Utvecklingsavtalet, det vill säga det avtal som slutits mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK och därför har stor genomslagskraft på arbetsmarknaden. Arbetstagarkonsult kallas ibland även löntagarkonsult. En arbetstagarkonsult är en person som de lo...

arrow_forward
rb

Avsätta en revisor

arrow_forward
rb

Avtal med aktieägaren i enmansbolag

I aktiebolag som endast har en aktieägare, oavsett om aktieägaren är en fysisk eller en juridisk person, finns en särskild regel om avtal mellan aktieägaren och bolaget. Regeln innebär att alla avtal mellan bolaget och aktieägaren antecknas eller läggs till i styrelsens protokoll. Ett muntligt avta...

arrow_forward
Visar 2411 till 2420 av 5043 träffar.