Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Skattemässigt värde

Lagrum 2 kap. 31-33 §§ IL Kommentar Skattemässigt värde definieras olika för olika slag av tillgångar. Lagertillgångar m.m.Med skattemässigt värde på lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar avses det värde som tillgången tas upp till vid beräkning av resultatet...

arrow_forward
rs

Sparat fördelningsbelopp

arrow_forward
rs

Sparat utdelningsutrymme

Definition Sparat utdelningsutrymme är det kvarstående beloppet om utdelningen understiger gränsbeloppet. Lagrum 57 kap. 13-15 §§ IL Kommentar Det sparade utdelningsutrymmet är en del av gränsbeloppet. Om det inte lämnas någon utdelning under beskattningsåret förs hela gränsbeloppet vidare som ...

arrow_forward
rs

Stämpelskatt

Definition Betalas vid köp av fastighet och tomträtt. Lagrum lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter Kommentar När någon köper en fastighet eller tomträtt ska man betala stämpelskatt beräknad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades. För jurid...

arrow_forward
rs

Terminer

Definition Avtal mellan två parter om framtida köp eller försäljning av en tillgång till ett bestämt pris. Lagrum 44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL Kommentar Termin är ett avtal mellan två parter om köp eller försäljning av en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt till ett pris som är bestämt på...

arrow_forward
rs

Tidningar och facklitteratur

Lagrum 11 kap. 8 § IL Kommentar Facklitteratur som arbetsgivaren tillhandahåller sina anställda är normalt ett skattefritt arbetsredskap. Även prenumerationer på dagstidningar till bostaden kan vara ett skattefritt arbetsredskap. En förutsättning för att ett arbetsredskap ska vara skattefritt f...

arrow_forward
rs

Trängselskatt

Definition Skatt som tas ut för fordon som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstad. Lagrum lagen om trängselskatt Kommentar Trängselskatt är avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Det gäller både tjänsteresor och resor till och från arbetet. Tjänsteresor med egen b...

arrow_forward
rs

Underskott av nystartad verksamhet

Definition Avdrag som innebär att underskott av nystartad verksamhet kan kvittas mot övriga förvärvsinkomster. Lagrum 62 kap. 2-3 §§ IL Kommentar Underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet som bedrivs av enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag får dras av som allmänt avdrag mo...

arrow_forward
rs

Upphovsmannakonto

Definition Insättning på upphovsmannakonto är en skattemässig reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av upphovsrättsliga intäkter. Lagrum 32 kap. IL Kommentar För kulturarbetare är det inte ovanligt att intäkterna är mycket oregelbundna. Det kan också ta lång tid mellan det att...

arrow_forward
rs

Utländsk delägarbeskattad juridisk person

arrow_forward
Visar 2401 till 2410 av 5043 träffar.