Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Inkomstskatt

Definition Tas ut i relation till en inkomst. Lagrum 65 kap. IL Kommentar Fysiska personer betalar skatt på sin förvärvsinkomst. Upp till en viss brytpunkt betalar man bara kommunalskatt. Över brytpunkten betalar man även statlig inkomstskatt. Juridiska personer betalar inkomstskatt på sitt öv...

arrow_forward
rs

Industribyggnad

Definition Värderingsenhet inom fastighetstaxering. Lagrum FTL Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. En industribyggnad som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet. Deklaration Skatteverket skickar u...

arrow_forward
rs

Experter

arrow_forward
rs

Forsknings- och utvecklingskostnader

Definition Forskning är ett systematiskt arbete för att söka ny kunskap ofta i kommersiellt syfte. Utveckling är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat m.m. för att skapa nya varor, tjänster, material etc. Lagrum 16 kap. 9 § IL Kommentar Utgifter för forskning och utveckling s...

arrow_forward
rs

Obehörig skatteförmån

arrow_forward
rm

Ombud

arrow_forward
rs

Företagshälsovård

Definition En oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Lagrum 16 kap. 23 § IL Kommentar Företagshälsovård är en skattefri förmån för de anställda och kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. Företagshälsovårdens huvudsakliga uppgift är att bedriva ett förebyggand...

arrow_forward
rm

Felaktig moms i faktura

Definition En vanlig fråga är hur man hanterar felaktigt debiterad moms i en faktura. Frågan som uppstår är dels om den felaktigt debiterade momsen ska betalas in till staten av säljaren och dels om momsen är avdragsgill för köparen. Frågan var under många år delvis oreglerad i svensk momslag och e...

arrow_forward
rs

Tävlingsvinst

Definition Vinst t.ex. i idrottstävlingar och andra priser som avser någon form av prestation. Lagrum 8 kap. 4 § IL Kommentar Tävlingsvinster är skattefria om de - inte hänför sig till anställning eller uppdrag, - inte består av kontanter eller liknande, och - avser minnesföremål eller ha...

arrow_forward
rs

Hyresersättning

Definition Ersättning för att den anställde upplåter utrymme i den egna bostaden till arbetsgivaren. Kommentar Om arbetsgivaren betalar ut hyresersättning till en anställd ska ersättningen beskattas, antingen som inkomst av kapital eller som inkomst av tjänst. För att beskattning ska ske som ink...

arrow_forward
Visar 2401 till 2410 av 5129 träffar.