Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Förlustkontrakt, övriga

Löpande bokföring Val av konto när förlustkontrakt bokförs beror på vilken typ av kontrakt som det är fråga om. Ett förlustkontrakt avseende lokalhyra exempelvis debiteras konto 5010 Lokalhyra. Bokslut Enligt Bilaga 1 till ÅRL redovisas Obligationslån som en egen post under rubriken Skulder. Skull...

arrow_forward
ra

Högriskskydd

arrow_forward
rr

Flerårsöversikt

Förvaltningsberättelsen ska enligt 6 kap. 1 § första stycket ÅRL innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de bel...

arrow_forward
rm

Återbetalningsrätt

arrow_forward
rl

Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd är ett bidrag som upphörde 1 juli 2018 när bidraget gjordes om till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd istället.

arrow_forward
rl

Arbetsrättsliga tvister

Arbetsdomstolen är en specialdomstol som ska pröva arbetsrättsliga tvister. En arbetsrättslig tvist är en tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

arrow_forward
rl

Arbetstid

Med arbetstid menas ”att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs”. Lag Ovanstående citat är hämtat ur arbetstidslag (1982:673). I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta p...

arrow_forward
rl

Arbetstillstånd

Lag I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft. För att få arbeta i Sverige måste man ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara inskrivet i passet före inresan till Sverige. Om ...

arrow_forward
rl

Auktoriserad lönekonsult

Under våren 2014 införde branschorganisationen Srf konsulterna möjligheten att auktorisera sig som lönekonsult och 3 år senare följde FAR efter och erbjuder samma möjlighet. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel på lönekonsultens yrkeskompetens. För att bli kunna auktorisera sig som lönekonsult m...

arrow_forward
rl

Avbrott under pågående tjänsteresa

Med tjänsteresa menas att arbetsgivare beordrar en anställd att utföra arbete på annan ort än där den anställde har sitt tjänsteställe. Under tjänsteresa kan arbetsgivaren betala traktamente till den anställde, men om tjänsteresan pågår i mer än tre månader minskas traktamentesbeloppet till 70 proc...

arrow_forward
Visar 2391 till 2400 av 5043 träffar.